รีเซต

กระบี่-กรมการท่องเที่ยว เตรียมเสนอแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ นำร่องเปิดรับนทท.ต่างชาติ (ชมคลิป)

กระบี่-กรมการท่องเที่ยว เตรียมเสนอแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ นำร่องเปิดรับนทท.ต่างชาติ (ชมคลิป)
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 10:02 )
119
กระบี่-กรมการท่องเที่ยว เตรียมเสนอแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ นำร่องเปิดรับนทท.ต่างชาติ (ชมคลิป)

กระบี่-กรมการท่องเที่ยว เตรียมเสนอแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ ในจังหวัดภูเก็ต,กระบี่, และสุราษฎร์ธานี นำร่องเปิดรับท่องเที่ยวต่างชาติ แบบ New Normal รองรับมาตรการผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เผยอยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ เสนอ ศบค. พิจารณา และตรวจความพร้อมต่อไป

 

 

วันที่ 13 ส.ค.63 นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ ระหว่าง26 ก.ค.-6 ส.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการผ่อนคลาย สำหรับการับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในรูปแบบNew Normal ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกำหนดพื้นที่นำร่องแหล่งท่องเที่ยว 5 เกาะ ได้แก่เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยที่ผ่านมาทางกรมการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปพบปะประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเทียวและกีฬา โดยหลักใหญ่ๆในการเตรียมความพร้อม ก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ ข้อกำหนดต่างๆ ในการที่จะเปิดรับนทท.ต่างชาติ รวมทั้งเรื่อง ความพร้อมของพื้นที่บุคลากรในชุมชน ในเชิงนโยบายท่านรัฐมนตรีเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ดังกล่าว น่าจะควบคุมกำกับได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ดูแล การกักตัว หลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว ตามพื้นที่ต่างๆตรงนี้ น่าจะเกิดความปลอดภัยกับทั้งในชุมชนและตัวนักท่องเที่ยวเองด้วย

 

 

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยอีกว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ภาคของธุรกิจเอกชนนั้นตอบรับค่อนข้างชัดเจน ส่วนใน เรื่องของความปลอดภัย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสำหรับการเตรียมความพร้อม และ แบบประเมินตนเอง

 

 

ซึ่งในการดำเนินการจะต้องมีการกำหนดแนวทางแผนการปฏิบัติและและมีการซ้อมแผนการปฏิบัติกรณีต่าง ๆ ตั้งแต่ คณะที่เดินทางมา การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตลอด 14 วันที่เข้ามา สถานที่สำหรับใช้สำหรับ Quarantine เส้นทางท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย พนักงานบริการในจุดต่าง ๆ การใช้เส้นทาง การใช้ยานพาหนะ บุคลากรด้านสาธารณสุขในการตรวจปกติ และกรณีพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งรายละเอียดที่รัดกุมที่สร้างความมั่นใจเพียงพอว่าจะสามารถควบคุมป้องกันกาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งหลังจากนี้ แต่ละจังหวัดจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการเสนอไปยังกรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเสนอ ศบค.. พิจารณา ก่อนลงมาตรวจสอบความพร้อมในลำดับต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง