รีเซต

ซานตงผ่านกฎคุ้มครอง 'กำแพงเมืองจีน' ส่วนเก่าแก่ที่สุด

ซานตงผ่านกฎคุ้มครอง 'กำแพงเมืองจีน' ส่วนเก่าแก่ที่สุด
Xinhua
23 กันยายน 2565 ( 17:44 )
53
ซานตงผ่านกฎคุ้มครอง 'กำแพงเมืองจีน' ส่วนเก่าแก่ที่สุด

จี่หนาน, 23 ก.ย. (ซินหัว) -- สมาชิกสภานิติบัญญัติมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน อนุมัติกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองกำแพงเมืองจีน ด่านฉี (Great Wall of Qi) ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนส่วนเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ของจีนรายงานระบุว่าสมาชิกสภาฯ อนุมัติกฎระเบียบข้างต้นระหว่างการประชุมครั้งที่ 38 ของคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลซานตง ชุดที่ 13 เมื่อวันพุธ (21 ก.ย.) โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2023อนึ่ง กำแพงเมืองจีน ด่านฉี ความยาว 641 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุควสันตสารทหรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสต์ศักราช) และยุครณรัฐหรือยุคจ้านกั๋ว (475-221 ปีก่อนคริสต์ศักราช)กฎระเบียบใหม่กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของหลายหน่วยงาน และเน้นย้ำการประสานงานระดับภูมิภาคในการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากกำแพงเมืองจีน ด่านฉีรัฐบาลท้องถิ่นจะจัดตั้งระบบอนุรักษ์โดยใช้ดาวเทียมสำรวจระยะไกล โดรน แพลตฟอร์มสารสนเทศ และวิธีการทางเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเฝ้าติดตามกำแพงเมืองจีน โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงยกระดับบริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองและการพัฒนาฉีเหยียนอัน เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมมณฑลซานตง ระบุว่าการดำเนินงานคุ้มครองกำแพงเมืองจีน ด่านฉี เผชิญความท้าทายหลากหลายประการ จึงจำเป็นต้องมีการรับประกันทางกฎหมายที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนความพยายามอนุรักษ์ทั้งนี้ กำแพงเมืองจีน ซึ่งประกอบขึ้นจากกำแพงที่เชื่อมต่อลัดเลาะทั่วจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง