รีเซต

พรุ่งนี้ดีเซลลด60สต.

พรุ่งนี้ดีเซลลด60สต.
มติชน
23 เมษายน 2563 ( 14:29 )
96
พรุ่งนี้ดีเซลลด60สต.

 

รายงานข่าวแจ้งว่า ปั๊ม PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์คงเดิม มีผล 24 เม.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 24.36, GSH95 = 16.95, E20 = 15.44, GSH91 = 16.68, E85 = 15.04, ดีเซล = 17.89, HSD-B10 = 14.89, HSD-B20 = 14.64, ดีเซลพรีเมี่ยม = 21.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

 

 

ขณที่ บางจากฯ ลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซลทุกชนิด -60 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นราคาคงเดิม GSH95S =16.95 / GSH91S =16.68 / GSH E20S =15.44 / GSH E85S =15.04 / Hi Diesel B20S =14.64 / Hi Diesel S B10 =14.89 / Hi Diesel S =17.89/ Hi Premium Diesel S =21.76 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง