ศกพ. เผย PM2.5 ฟุ้งกรุงเทพฯ-เป็นฝาชีครอบไปอีก 2-3 วัน วอน ปชช.ใช้รถสาธารณะมากขึ้น

ศกพ. เผย PM2.5 ฟุ้งกรุงเทพฯ-เป็นฝาชีครอบไปอีก 2-3 วัน วอน ปชช.ใช้รถสาธารณะมากขึ้น
มติชน
14 ธันวาคม 2563 ( 14:11 )
48
ศกพ. เผย PM2.5 ฟุ้งกรุงเทพฯ-เป็นฝาชีครอบไปอีก 2-3 วัน วอน ปชช.ใช้รถสาธารณะมากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่ได้ประชุม ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นพิษทั่วกรุงเทพ พบว่าในช่วง 3 วันนี้ ตั้งแต่วันที่ 14-17 ธันวาคม สภาพทางอุตุนิยมวิทยามีข้อจำกัดในเรื่องการหมุนเวียนของอากาศ โดยเฉพาะความกดอากาศ ลม การยกตัวของมวลอากาศจะมีข้อจำกัดมาก ทำให้อากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความนิ่ง ดังนั้น มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก การเผาในที่โล่งโดยรอบกรุงเทพฯ จึงทำให้เหมือนกับกรุงเทพฯมีฝาชีครอบอยู่ จนมีมลพิษทางอากาศในบางจุดที่สูงมาก

 

นายธีรภัทรกล่าวว่า ทางตนจึงประสานงานแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบก กทม. กรมควบคุมมลพิษ ช่วยกันตรวจสอบรถควันดำ โดยเฉพาะรถบรรทุกเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อการตรวจแจ้งเตือนและตรวจจับ ซึ่งตามสถิติพบว่า 100 คัน พบถึง 46 คัน ที่ไม่บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทำให้เกิดควันดำ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนที่จะตรวจรถควันดำ ทั้งรถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถขนส่งต่างๆ โดยจะตรวจทุกวัน ยาวไปอีก 6 เดือนข้างหน้าจนถึงช่วงหน้าแล้วด้วย

 

 

นายธีรภัทรกล่าวว่า นอกจากนี้ เรื่องการจราจร จากการที่ได้ตรวจแอพพลิเคชั่น Air4Thai ที่สำรวจทั่วกรุงเทพฯพบว่าจุดที่มีสภาพ PM2.5 หรือฝุ่นพิษค่อนข้างสูงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณสี่แยก สามแยก จุดกลับรถ จุดที่มีปริมาณรถสะสมมาก จึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กทม.ช่วยพยายามทำให้เกิดการไหลลื่น การเคลื่อนตัวของรถให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้มาจอดนิ่งจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อีกทางหนึ่ง ประสานไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบกรุงเทพฯที่มีการเผาเศษวัชพืชในที่โล่งจนทำให้อากาศบางส่วนเกิดหมอกควันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯด้วย จึงขอความร่วมมือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ช่วยประสานขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดการเผาในช่วง 3-4 วันนี้ หรือจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม

 

นายธีรภัทรกล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางให้ใช้รถสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้า และให้ดำเนินการตรวจบำรุงรักษารถยนต์ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาด้วย

ทั้งนี้ เรื่องการเหลื่อมระยะเวลาการทำงานนั้นยังดำเนินไปตามปกติที่เคยทำมา ซึ่งที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเหลื่อมเวลาทำงานอยู่แล้วเช่นเดียวกับทุกสถานราชการ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้มีความชื้นในอากาศสูงอีกด้วย จึงทำให้เห็นเป็นหมอกครึ้ม จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้รถสาธารณะ และเมื่ออยู่ในที่โลกด้านนอกอาคารขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย กรุงเทพฯจะเป็นฝาชีอยู่อย่างนี้ประมาณ 2-3 วันแล้วจะมีลมเข้ามาช่วย แล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อีก เป็นช่วงๆ อย่างนี้ ซึ่งเป็นปกติของช่วงฤดูหนาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง