บลจ.กรุงศรีชูโมเดลยั่งยืน หุ้นESGฟันด์โฟลเข้าโตยาว

บลจ.กรุงศรีชูโมเดลยั่งยืน หุ้นESGฟันด์โฟลเข้าโตยาว
ทันหุ้น
19 สิงหาคม 2564 ( 15:59 )
24
บลจ.กรุงศรีชูโมเดลยั่งยืน หุ้นESGฟันด์โฟลเข้าโตยาว

ข่าววันนี้ นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์, CFA ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงศรี จำกัด กล่าวว่า อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนในธีมยั่งยืน (Sustainable) ได้จุดติดขึ้นมาเมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากมีการพูดถึงธีมลงทุนดังกล่าวมานานหลายปี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างความผันผวนอย่างหนักในตลาดทุน จนทำให้นักลงทุน ผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีอย่างยั่งยืนอย่างจริงจัง

 

ซึ่งหมายความว่าเมื่อเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือหุ้นดังกล่าวแล้วจะสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้สม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ และทนทานต่อสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นธุรกิจดังกล่าวจึงต้องมีผลประกอบการดี มีการเติบโตต่อเนื่อง มีธรรมภิบาล และที่มากกว่านั้นที่ทำให้กองทุนระดับโลกตัดสินเข้าลงทุนคือ เป็นธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคม เป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม

 

“ธีมลงทุนแบบยั่งยืน พูดถึงมานานแต่เพิ่งจุดติดเมื่อปีที่ผ่านมา สะท้อนจากผลประกอบการของกองทุนต่างๆในธีมดังกล่าวทำออกมาดี เม็ดเงินฟันด์โฟลไหลเข้า แม้นักลงทุนหลายคนเริ่มกังวลกับราคาขึ้นไปมาก แต่ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มดังกล่าวได้ปรับฐานลงมาแล้ว ทำให้เรามองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลประกอบการในระยะยาว 3 ปีข้างหน้า”

 

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ธีมลงทุนยั่งยืนนั้นที่กลับมาได้รับความสนใจมาก อีกส่วนหนึ่งยังมาจากการลงนานของกว่า190 ประเทศทั่วโลกใน “ความตกลงปารีส” เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ผลของข้อตกลงดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของภาคธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทั้งทางด้านน้ำ พลังงานทดแทน รวมไปถึงธุรกิจที่ช่วยทำให้ความเป็นอยู่ในสังคมดีขึ้น ทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงการรักษา เป็นต้น ธุรกิจกลุ่มนี้จะถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุนจากผู้จัดการกองทุนระดับโลก

 

แม้ว่าธีมลงทุนอย่างยั่งยืนจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงพลังงานสะอาด และธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสร้างอนาคตก็ตาม แต่นายเกียรติศักดิ์ บอกว่า ไม่ใช่หุ้นทุกตัวในกลุ่มธุรกิจนี้จะถูกคัดเข้ามาในพอร์ต เพราะผู้จัดการกองทุนของแต่ละที่จะมีคะแนน KPI ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการคัดหุ้น ปัจจุบันหุ้นในกลุ่มยั่งยืนมีราว 2,500 ตัว เบื้องต้นนั้นกลุ่มธุรกิจที่ไม่เข้าธีมจะหลุดออกไปก่อน แน่นอนว่าเป็นธุรกิจสีเทาเช่นธุรกิจแอลกอฮอล(เหล้า-เบียร์) ธุรกิจผลิตอาวุธ เป็นต้น

“กลุ่มธุรกิจดังเดิมอย่างแบงก์ ก็สามารถถูกคัดเขามาในพอร์ตลงทุนได้ เพราะสถาบันการเงินบางแห่งให้สินเชื่อกับSME กับร้านค้ารายย่อย เพื่อเป็นภาพคล่องและนำไปต่อยอดธุรกิจ ในจุดนี้ก็เป็นคะแนนKPI ของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม”

 

นายเกียรติศักดิ์ ในส่วนของ บลจ.กรุงศรี เตรียมเสนอขาย (IPO)กองทุนเปิด Krungsri Equity Sustainable Global Growth Fund (KFESG) ตั้งแต่วันนี้- 24 สิงหาคม เป้นกองทุนที่ลงทุนในธีมยั่งยืน ภายใต้แนวคิด การลงทุนแห่งอนาคต เน้นลงทุนหุ้น ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก) กองทุนดังกล่าวจะแบ่งธีมยั่งยืนออกเป็น 3 หมวด ด้านสภาพอากาศ (Climate) ด้านสุขภาพ (Health) และด้านสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Empowerment)

 

AB Sustainable Global Thematic Portfolio กองทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข่วยให้พอร์ตการลงทุนมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ลงทุนในหุ้นที่ระดับราคาที่เหมาะสม เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายทั้งด้านการเงินและทางสังคม คัดบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และงบการเงินที่ดี ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และช่วยให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคง และริษัทที่ผู้บริหารคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ถือหุ้นช่วยสร้างความยั่งยืน และการเติบโตในระยะยาว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง