ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ถ้าจะทำ รธน. ใหม่ ต้องทำประชามติ ทั้งก่อนและหลัง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ถ้าจะทำ รธน. ใหม่ ต้องทำประชามติ ทั้งก่อนและหลัง
ข่าวสด
11 มีนาคม 2564 ( 15:35 )
24
ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ถ้าจะทำ รธน. ใหม่ ต้องทำประชามติ ทั้งก่อนและหลัง

ด่วน! มติศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ รัฐสภา สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องให้ประชาชนลงประชามติก่อน และเมื่อทำเสร็จแล้ว ก็ต้องทำประชามติอีกครั้ง

 

วันนี้ (11 มี.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมวินิจฉัยอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) ที่ประธานรัฐสภาได้ยื่นมาให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา โดยบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้า-ออก และแลกบัตรตามปกติ ตามระเบียบศาล อย่างไรก็ตาม ได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาดูแล โดยเฉพาะภายในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญง

 

จากนั้นเวลา 15.30 น. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุผลการพิจารณาว่า คดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่มีการออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคสาม ที่ให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติ ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเป็นวันอ่าน

 

ศาลรัฐธรรมนูญ โดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (10 มี.ค.) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งวาระการประชุมที่สำคัญจะเป็นเรื่องของการพิจารณาวาระ 3 ในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง