รีเซต

น้ำท่วมภาคใต้! ปภ.อัปเดตยังจมบาดาล 3 จังหวัด เดือดร้อน 12,469 ครัวเรือน

น้ำท่วมภาคใต้! ปภ.อัปเดตยังจมบาดาล 3 จังหวัด เดือดร้อน 12,469 ครัวเรือน
TNN ช่อง16
31 ธันวาคม 2566 ( 09:28 )
45
น้ำท่วมภาคใต้! ปภ.อัปเดตยังจมบาดาล 3 จังหวัด เดือดร้อน 12,469 ครัวเรือน

ปภ.รายงานมีสถานการณ์ "น้ำท่วมภาคใต้" ยังจมบาดาล 3 จังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,469 ครัวเรือน


นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตราและทะเลอันดามันตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 22 – 31 ธันวาคม 2566 มีสถานการณ์น้ำท่วมใน 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 34 อำเภอ 196 ตำบล 1,324 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 109,282 ครัวเรือน 


โดยปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 31 ธ.ค. 66 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ รวม 3 จังหวัด 10 อำเภอ 36 ตำบล 106 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,469 ครัวเรือน แยกเป็น


1) ปัตตานี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกะพ้อ อำเภอหนองจิก และอำเภอสายบุรี รวม 27 ตำบล 84 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10,710 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


2) นราธิวาส เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก รวม 7 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,653 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


3) ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอรามัน รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 106 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง


ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลงเกือบทุกพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 18 ภูเก็ต 


รวมถึงประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถผลิตน้ำดื่ม รถขุดตักไฮดรอลิค และเรือท้องแบน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยการระบายน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 


สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป


ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”
ภาพจาก ผู้สื่อข่าวนราธิวาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง