มองโกเลียในกำหนดพื้นที่ 'เส้นแดง' คุ้มครองระบบนิเวศ

มองโกเลียในกำหนดพื้นที่ 'เส้นแดง' คุ้มครองระบบนิเวศ
Xinhua Thai
7 กรกฎาคม 2564 ( 20:30 )
26
มองโกเลียในกำหนดพื้นที่ 'เส้นแดง' คุ้มครองระบบนิเวศ

ฮูฮอต, 7 ก.ค. (ซินหัว) -- สำนักทรัพยากรทางธรรมชาติเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ระบุว่ามองโกเลียในกำหนดที่ดินมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ "เส้นแดง" (red line) สำหรับการคุ้มครองระบบนิเวศ เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางนิเวศวิทยาในภูมิภาคตอนเหนือของจีนพื้นที่เส้นแดงครอบคลุมพื้นที่ 596,900 ตารางกิโลเมตร ทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้ และพื้นที่ชุ่มน้ำ คิดเป็นร้อยละ 50.46 ของพื้นที่ทั้งหมดของมองโกเลียใน โดยจะมีการบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการอันเข้มงวดและสั่งห้ามโครงการพัฒนาที่ทำลายสมดุลทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติหรือเกินขีดความสามารถรองรับของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมองโกเลียใน ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้จัดตั้งเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติหลายระดับ จำนวน 182 แห่ง พร้อมวางแผนจัดตั้งโครงการฟื้นฟูที่ดินและระบบนิเวศอีก 24 โครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเพิ่มมูลค่าทางนิเวศวิทยาของทรัพยากร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง