ธรรมนัส ควง นฤมล ย้ำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวขอนแก่น

ธรรมนัส ควง นฤมล ย้ำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวขอนแก่น
มติชน
29 สิงหาคม 2563 ( 13:02 )
61
ธรรมนัส ควง นฤมล ย้ำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวขอนแก่น

ธรรมนัส ควง นฤมล ย้ำนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐให้กับชาวขอนแก่น ด้วยการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ทุกคนอยู่อย่างมีกินมีใช้ พอดีและพอเพียง ไฟดับก็ไม่สนจับเข่านั่งคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองรับฟังทุกปัญหาเพื่อการแก้ไขที่ตรงจุด

 

วันที่ 29  สิงหาคม ที่หอประชุม อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ ซึ่ง คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต อ.หนองเรือ ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลในปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นไปตามการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตย ทุกนโยบายที่รัฐบาลดำเนินการนั้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด ทุกนโยบายนั้นคณะผู้บริหารของรัฐบาลมีตั้งใจและจริงใจในการดำเนินงานเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ และการแก้ไขปัญหาในเรื่องปากท้องให้กับประชาชนด้วยนโยบายต่างๆที่จับต้องได้ วันนี้มีการจัดทำสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชน ซึ่งผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะได้รับการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ ตามสิทธิ์ที่ได้รับที่รัฐบาลได้ดำเนินการมา วันนี้จึงเป็นเวทีที่ทุกคนจะสะท้อนถึงแนวทางความต้องการในระดับพื้นที่ ผ่านคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่ลงพื้นที่มารับฟังปัญหา และความต้องการในด้านต่างๆเพื่อเสนอสู่สภาและรัฐบาลต่อไป

“ จะเห็นได้ว่าการทำงานของผมนั้นไปทุกที่ทุกจังหวัด ชูเสน่ห์และอัตลักษณ์ของพื้นที่ที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค เพราะทุกชุมชนนั้นมีดีอยู่ในตัว และสิ่งที่ผมพูดมาตลอดคือเรื่องสิทธิ์ในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ที่ผ่านมามีการขอคืนที่ดินที่ถูกบุกรุกมาให้สิทธิ์ทำกินกับเกษตรกร และวันนี้มีการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล อย่างน้อยที่สุด 1 ตำบล 1 โครงการ ที่เป็นแผนการบริหารงานร่วมกันของแต่ละพื้นที่ และต่อไปจะขยายโครงข่ายโดยกระทรวงเกษตรฯจะเป็นตัวขับเคลื่อนโครกการดังกล่าวในระดับหมู่บ้าน ที่ทุกกรมในสังกัดจะมาร่วมกันเพื่อให้ประชาชนนั้นมีกิน มิชี พออยู่และพอเพียงสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

 

ขณะที่ ศ.นฤมล กล่าวว่า การพัฒนาทักษะฝีมือให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก วันนี้กระทรวงแรงงาน มีการประสานความร่วมมือกับหลานหน่วยงานโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและธนาคารออมสิน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของรายได้หรือปัญหาการว่างงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกพื้นที่จะขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบของการจัดหลักสูตรการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือตามความถนัด และมีธนาคารออมสินมาต่อยอดในเรื่องของเงินทุกเพื่อให้ทักษะที่ได้รับนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป

 

“ กระทรวงแรงงาน จะบูรณาการแผนการทำงานร่วมกันกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจะเห็นได้ว่างบประมาณที่รัฐบาลกำลังจัดทำนั้นจะเน้นหนักไปนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เน้นหนักในเรื่องของการจัดสวัสดิการแห่งรัฐที่จะดูแลคนไทยทุกคนตลอดชีวิต หรือตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงเชิงตะกอน”ศ.นฤมล กล่าว

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง