ไทยพาณิชย์-กสิกร สำรองเงินสดปีใหม่เฉียดแสนล้านบ.

ไทยพาณิชย์-กสิกร สำรองเงินสดปีใหม่เฉียดแสนล้านบ.
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 17:47 )
23
ไทยพาณิชย์-กสิกร สำรองเงินสดปีใหม่เฉียดแสนล้านบ.

รายงานข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งว่า ได้สำรองธนบัตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าจำนวน 63,000 ล้านบาท โดยเป็นการสำรองเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนเริ่มมีการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเน้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงปีใหม่ โดยแบ่งเป็น ตู้เอทีเอ็ม จำนวน 45,000 ล้านบาท และสาขา จำนวน 18,000 ล้านบาท โดย ณ เดือน พ.ย. 63 ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 860 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 11,926 เครื่อง

 

ด้านธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า ได้สำรองธนบัตรไว้ทั้งสิ้น 36,800 ล้านบาท ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 10,500 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 4,500 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 6,000 ล้านบาท ส่วนเครื่องเอทีเอ็มสำรองธนบัตรไว้เป็นจำนวน 26,300 ล้านบาท แบ่งเป็นสำรองในเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 14,000 ล้านบาท และในเอทีเอ็มเขตภูมิภาคจำนวน 12,300 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 860 สาขา มีเครื่องเอทีเอ็ม 8,200 เครื่องทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้เมื่อได้รวมการสำรองเงินสดช่วงเทศกาลปีใหม่ของทั้งสองธนาคาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,800 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง