รีเซต

NEX สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน เก็บได้ 26.28 ล้านหุ้นใช้เงิน 252.09 ลบ.

NEX สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน เก็บได้ 26.28 ล้านหุ้นใช้เงิน 252.09 ลบ.
ทันหุ้น
20 พฤษภาคม 2567 ( 13:49 )
1
NEX สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน เก็บได้ 26.28 ล้านหุ้นใช้เงิน 252.09 ลบ.

#NEX #ทันหุ้น-บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด(มหาชน) หรือ NEX แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงินได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 โดยบริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 26,277,700 หุ้น คิดเป็น 1.30% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 252,085,897.24 บาท 

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยหากครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทจะต้องทำการลดทุน ที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 

 

NEX ได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 290 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 28,712,871 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.42%  ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ และกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2567 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง