ด่านอุบลประยุกต์ ไม้ ขวดทำเครื่องมือทิ้งระยะห่างคัดกรอง

ด่านอุบลประยุกต์ ไม้ ขวดทำเครื่องมือทิ้งระยะห่างคัดกรอง
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 01:26 )
17
ด่านอุบลประยุกต์ ไม้ ขวดทำเครื่องมือทิ้งระยะห่างคัดกรอง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสื้อโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครฝ่ายปกครอง ตั้งด่านบนทางหลวงเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองเข้าอำเภอเหล่าเสื้อโก้ก และไปอำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

เพื่อค้นหาประชาชนที่มีอาการป่วยเป็นไข้ตามคำสั่งนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้พื้นที่รอบในและรอบนอกตั้งด่านค้นหาผู้ป่วยรวม 23 แห่ง เพราะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เสี่ยง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อถึง 12 ราย และรอการยืนยันอีก 5 คน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไวรัสโควิด 19 ลุกลาม

จากปฏิบัติการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่ ได้มีการประยุกต์ใช้วัสดุรอบตัว อาทิ การเจาะขวดน้ำดื่มพลาสติก มัดติดไม้ยาวประมาณ 1 เมตร สำหรับใส่เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตามมาตรการทิ้งระยะห่าง ผลการตรวจคัดกรอง พบประชาชนที่เดินทางมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37-38 องศาเซลเซียส ที่อยู่ในข่ายมีอาการเป็นไข้จำนวน 3 คน อายุระหว่าง 25-60 ปี ได้เชิญตัวลงมาซักถามประวัติเคยเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือเคยสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไม่ หากพบเป็นคนกลุ่มเสี่ยงจะส่งตัวเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทันที

แต่ถ้าไม่เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ทำการขึ้นทะเบียนผู้ที่เข้าข่ายป่วยไปรับการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำจาก อสม.ในพื้นที่อยู่อาศัย หากอุณหภูมิไม่ลดลงใน 1 สัปดาห์ให้ไปพบแพทย์ยังโรงพยาบาลที่อาศัย เพื่อรับการตรวจรักษาซ้ำติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่อีกครั้ง

เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง