แจ้งปิดจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และ 2 บางช่องทาง ตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี.ค.-30 ก.ย.64

แจ้งปิดจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และ 2 บางช่องทาง ตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี.ค.-30 ก.ย.64
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 16:46 )
17
แจ้งปิดจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และ 2 บางช่องทาง ตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี.ค.-30 ก.ย.64

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดการจราจรบนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 (บางช่องทาง)
ตั้งแต่คืนวันที่ 15 มี.ค. ถึง 30 ก.ย.64 เวลา 4 ทุ่ม ถึง ตี 5 เพื่อเสริมผิวลาดยาง

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง จะดำเนินโครงการเสริมผิวลาดยางโพลีเมอร์แอสฟัลต์คอนกรีต (PMA) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 ซึ่งจะมีเครื่องจักรกลหนักที่ต้องทำงาน
ทช.จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (บางช่องทาง) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 ถึง 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจร
ผ่านสะพานฯ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายจรูญ แก้วนาง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 0 2551 5250

ข่าวที่เกี่ยวข้อง