รีเซต

ขุดลอกคลองไส้ไก่เข้าสู่บึงตะเครง พร้อมรับน้ำหลาก 13 ล้าน.ลบ.ม.

ขุดลอกคลองไส้ไก่เข้าสู่บึงตะเครง พร้อมรับน้ำหลาก 13 ล้าน.ลบ.ม.
TNN ช่อง16
19 มิถุนายน 2563 ( 15:14 )
461
ขุดลอกคลองไส้ไก่เข้าสู่บึงตะเครง พร้อมรับน้ำหลาก 13 ล้าน.ลบ.ม.

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทางเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 470,000 บาท ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง 10 เมตร ความยาว 4,320 เมตร ลึกจากดินเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,960 ลูกบาศก์เมตร รองรับน้ำหลากในหน้าฝนนี้ ซึ่งการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเป็นคลองไส้ไก่ ในการนำน้ำลงสู่บึงตะเคร็ง ซึ่งเป็นบึงน้ำสาธารณะ ตามโครงการบางระกำโมเดล ล่าสุดบึงตะเคร็งขณะนี้กักเก็บน้ำไว้แล้วกว่า 8 ล้าน ลบ.ม. 

 

นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่บึงตะเครง ที่บริเวณ หมู่ 5 หมู่ 9 และหมู่ 13 แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนเร่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป และในช่วงหน้าฝนนี้เป็นที่รองรับน้ำหลากเข้าสู่บึงตะเคร็งที่รองรับความจุน้ำได้ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งบึงตะเคร็ง ยังสามารถรักษาระบบนิเวศโดยรอบ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายในอนาคตของชาวบ้านบางระกำ และทั่วไปอีกด้วย

 

โดยในวันนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่สู่บึงตะเครง มีนายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากต่อไป

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง