จีนมุ่งสร้าง 'ระบบตลาดยุคใหม่' เดินหน้าเปิดกว้าง

จีนมุ่งสร้าง 'ระบบตลาดยุคใหม่' เดินหน้าเปิดกว้าง
Xinhua Thai
26 ตุลาคม 2564 ( 16:48 )
21
จีนมุ่งสร้าง 'ระบบตลาดยุคใหม่' เดินหน้าเปิดกว้าง

ปักกิ่ง, 26 ต.ค. (ซินหัว) -- หวังเหวินเทา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า จีนจะส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อการเปิดประเทศในระดับสูงขึ้น โดยจีนจำเป็นต้องเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศเข้ากับตลาดต่างประเทศ  สร้างตลาดยุคใหม่ที่มีมาตรฐานเดียวกัน เปิดกว้าง และมีการแข่งขันที่เป็นระบบระเบียบ

 

สำหรับมาตรการเปิดประเทศของจีน หวังระบุว่าจีนมุ่งเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงตลาดจีนได้มากขึ้น โดยในปี 2020 จีนได้เผยแพร่รายชื่ออุตสาหกรรมฉบับปรับแก้ ที่มีรายการการส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติเพิ่ม 127 รายการ ทั้งยังเปิดเผยรายชื่อกิจการต้องห้าม (negative list) ด้านการลงทุนจากต่างชาติฉบับใหม่ที่มีจำนวนรายการน้อยลง รวมถึงหั่นจำนวนภาคส่วนธุรกิจต้องห้ามสำหรับนักลงทุนต่างชาติลงเหลือ 33 ภาค

 

หวังกล่าวว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยทลายกำแพงการเข้าถึงตลาด ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทุกภาคส่วนในตลาด  สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อิงกับตลาด  กฎหมาย และมีความเป็นสากล

 

ข้อมูลล่าสุดเผยว่านักลงทุนชาวต่างชาติสนใจตลาดจีน โดยกระทรวงฯ ระบุว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2021 ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ไม่ใช่เงิน และเป็นปริมาณที่มีการใช้เงินจริงในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ที่ 1.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.27 ล้านล้านบาท) สูงขึ้นร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบปีต่อปี

 

จีนวางแผนหลายด้านเพื่อเพิ่มระดับการเปิดกว้าง โดยจีนจะบังคับใช้กฎหมายด้านการลงทุนจากต่างชาติและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม เดินหน้าทบทวนกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และเผยแพร่รายการกิจการต้องห้ามสำหรับการค้าข้ามพรมแดน ในภาคบริการทั่วประเทศ

 

หวังยังย้ำถึงใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ งานมหกรรมระหว่างประเทศและท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานเพื่อส่งเสริมการเปิดประเทศเพิ่มเติม

สำหรับเขตการค้าเสรีนำร่อง หวังให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปให้มีอิสระในการตัดสินใจเองมากขึ้น และสนับสนุนให้เขตฯ มีความสอดคล้องกับระเบียบด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานสูง

ขณะที่เปิดกว้างให้นักลงทุนจากต่างชาติ จีนควรใช้กลไกการตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วย

สำหรับเวทีระดับโลก หวังกลา่วว่าจีนจะมีส่วนร่วมในธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด โดยจีนได้ผลักดันการดำเนินความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ก่อนกำหนด และการเตรียมเข้าร่วมในความตกลงหุ้นส่วนทางการค้าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (CPTPP)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง