รีเซต

กัมพูชามี 'สถานประกอบการธุรกิจ' เพิ่ม 50% ใน 10 ปี

กัมพูชามี 'สถานประกอบการธุรกิจ' เพิ่ม 50% ใน 10 ปี
Xinhua
19 มกราคม 2566 ( 14:57 )
57
กัมพูชามี 'สถานประกอบการธุรกิจ' เพิ่ม 50% ใน 10 ปี

พนมเปญ, 19 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (18 ม.ค.) ผลสำรวจเบื้องต้นของการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจในปี 2022 ของกัมพูชา ระบุว่ากัมพูชามีสถานประกอบการธุรกิจ 753,670 แห่ง พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 2.98 ล้านคน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 50 จาก 505,134 แห่ง ด้วยจำนวนพนักงานเพียง 1.67 ล้านคน ในการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจครั้งแรกในปี 2011ผลการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจปี 2022 พบว่าผู้มีงานทำเกือบ 1.14 ล้านคน หรือร้อยละ 38.3 เป็นเพศชาย ขณะอีก 1.84 ล้านคน หรือร้อยละ 61.7 เป็นเพศหญิงฮัง ลีนา อธิบดีสถาบันสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการวางแผนของกัมพูชา กล่าวว่าการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจครอบคลุมสถานประกอบการถาวรทั้งหมดในประเทศ โดยจำนวนสถานประกอบการที่มีผู้ร่วมงาน 1-2 คน รวมอยู่ที่ 621,078 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 82.4 ของสถานประกอบการทั้งหมดลีนาเสริมว่าสถานประกอบการที่มีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป อยู่ที่ 53,724 แห่ง หรือร้อยละ 7.1 สถานประกอบการที่มีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป อยู่ที่ 20,820 แห่ง หรือร้อยละ 2.8 ขณะสถานประกอบการที่มีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป อยู่ที่ 1,870 แห่ง หรือร้อยละ 0.2 และสถานประกอบการที่มีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป อยู่ที่เพียง 624 แห่ง หรือร้อยละ 0.08 เท่านั้น"สถานประกอบการขนาดใหญ่ยังคงมีสัดส่วนที่ต่ำในบรรดาสถานประกอบการทั้งหมดในกัมพูชา" ลีนากล่าวด้านชัย ทัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่าผลการสำรวจสำมะโนเศรษฐกิจจะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา เนื่องจากช่วยส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ และเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน เช่น ผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ องค์การนอกภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง