รีเซต

เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยคาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เช็กเลย!

เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยคาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เช็กเลย!
TeaC
14 มิถุนายน 2565 ( 14:03 )
293
เงินฝากประจำ ดอกเบี้ยคาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เช็กเลย!

ข่าววันนี้ ใครที่กำลังวางแผน "ออมเงิน" เพื่อสร้างความมั่งทางการเงิน และกำลังมองหารูปแบบการลงทุนอย่าง "ฝากเงินประจำ"วันนี้มีข่าวดีจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ออกเงินฝากรูปแบบใหม่ฉลองครบครอบ 19 ปี 

 

เงินฝากประจำ ดอกเบี้ย 1.19% ต่อปี

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออก "เงินฝากประจำ Specific Mudharabah" เงินฝากรูปแบบใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี เพื่อเฉลิมฉลองครบครอบวันสถาปนา 19 ปี 

 

เงินฝากประจำ Specific Mudharabah คืออะไร?

สำหรับ เงินฝากประจำ Specific Mudharabah ถือเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก มีการบริหารจัดการลักษณะ Matching Fund โดยธนาคารจะนำเงินฝากบัญชีนี้ไปลงทุนในโครงการสินเชื่อเฉพาะเจาะจง ซึ่งต่างจากเงินฝากประจำแบบดั้งเดิมที่บริหารแบบ Pool Fund

 

โดยเงินฝากประจำ Specific Mudharabah ที่ออกในครั้งนี้ ธนาคารจะนำเงินฝากไปลงทุนในพอร์ตสินเชื่อโครงการหนึ่งซึ่งมีวงเงินประมาณ 70 ล้านบาท อัตรากำไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 13% ถือว่ามีผลตอบแทนค่อนข้างสูง และความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก NPF หรือสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพอร์ตมีเพียงร้อยละ 0.32 ทำให้ธนาคารสามารถปันผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับแบบ Indicative Rate จากการประมาณการเฉลี่ยของอัตรารายได้ขั้นต้น (Yield) เฉลี่ยทั้งปีให้แก่ผู้ฝากได้สูงด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ธนาคารคิดค้นขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกเอาใจลูกค้าเงินฝากรายย่อย

 

เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำ Specific Mudharabah

 1. จำกัดการรับฝากรวมเพียง 50 ล้านบาทเท่านั้น
 2. บัญชีมีกำหนดระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
 3. จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด
 4. สัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนระหว่างลูกค้ากับธนาคารอยู่ที่ 14:86
 5. ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 1.19% ต่อปี (กรณีผู้ฝากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้สำหรับยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดการฝากในทุกกรณี)
 6. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 7. ฝากได้สูงสุดไมเกิน 200,000 บาทต่อราย
 8. ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้

 

คุณสมบัติ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 4. ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย

 

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ Specific Mudharabah อย่างไร?

 • เปิดบัญชีได้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะเต็ม

 

ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 1. ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. โทร. iBank Call Center 1302
 3. แชททาง Messenger : Islamic Bank of Thailand - ibank (@ibank.th)
 4. Line : iBank 4 all (@ibank)

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง