รีเซต

เกาะลันตากระบี่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม ตามผู้สัมผัสที่ร่วมละหมาด20ชีวิตรายงานตัวด่วน!!

เกาะลันตากระบี่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม ตามผู้สัมผัสที่ร่วมละหมาด20ชีวิตรายงานตัวด่วน!!
มติชน
8 เมษายน 2563 ( 10:28 )
175
เกาะลันตากระบี่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม ตามผู้สัมผัสที่ร่วมละหมาด20ชีวิตรายงานตัวด่วน!!

เกาะลันตากระบี่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม ให้ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยที่มัสยิด ม.3 ต.ศาลาด่าน วันที่ 3 เม.ย. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ขณะผวจ.ประกาศ ยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์ และเตรียมออกประกาศ ฉ.9 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

วันที่ 8 เมษายน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เชิญผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ประชุมวาระด่วน เพื่อพิจารณาประเมินสถานการณ์หลังพื้นที่เกาะลันตา พบผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่ 14 อีก 2 คน ได้รับเชื้อ ทำให้สถิติพุ่งทันทีเป็น 16 ราย และเมื่อย้อนกลับไปสำรวจข้อมูลพบว่า เกาะลันตามีผู้ติดเชื้อเป็นรายที่ 2 และ 3 สามีภรรยากัน เป็นชาวฝรั่งเศส เข้ามาอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน

โดยเมื่อจัดทำ Timeline ของผู้ป่วยพบว่า ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้ป่วยได้ไปละหมาดที่มัสยิด หมู่ที่ 3 ต.ศาลาด่าน มีผู้ร่วมละหมาด 20 คน ดังนั้นทุกคนจึงต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข จังหวัดกระบี่จึงต้องหารือร่วมกับอำเภออำเนินการเพื่อป้องกันควบคุมโรค ควบคุมพื้นที่ ซึ่งมีประชากรประมาณ 15,000 คน กระจายอยู่ใน 13 หมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ ตำบลศาลาด่าน และตำบลเกาะลันตาใหญ่ ซึ่งมาตรการที่จะประกาศให้มีผลต่อพื้นที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า โดยเบื้องต้นในการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเคลื่อนย้าย เช่น กรณี วีซ่าหมดอายุ ได้มีการประสานกับ ตม. ลงไปให้บริการในพื้นที่ ส่วนรถที่จะข้ามไปเกาะลันตา มีการตรวจเข้ม หากมีความจำเป็นในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นจะต้องมีการส่งมอบของกันก่อนจะข้ามไปยังเกาะลันตา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังคงเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและลดการเดินทางข้ามพื้นที่ ทั้งจากพื้นที่จังหวัดอื่นเข้ามาในจังหวัด ระดับอำเภอกับอำเภอ และระดับหมู่บ้านกับหมู่บ้าน ซึ่งคาดจะสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ โดยนายอำเภอจะต้องเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง เสนอให้จังหวัดทราบ โดยในส่วนที่ได้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางข้ามเขตจะต้องมีใบรับรองแพทย์ แต่เนื่องจาก เกิดผลกระทบกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีภารกิจอื่นมากอยู่แล้ว จังหวัดจังพิจารณาว่าการเดินทางผ่านเขตแดนได้ต้องมีเหตุผลและความจำเป็น โดยจะไม่เรียกใบรับรองแพทย์ แต่ให้มีเอกสารการอนุญาตของอำเภอ ซึ่งเป็นส่วนราชการ หรือสถานประกอบการภาคเอกชนก็ได้ ซึ่งประเด็นต่าง ๆ จังหวัดจะพิจารณาปรับให้เกิดความเหมาะสม โดยจะมีการออกประกาศฉบับที่ 9 ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

ข้อมูลวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 16 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย รักษาหายหลับบ้าน 6 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 10 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ 4 ราย โรงพยาบาลอำเภอเกาะลันตา 4 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย โรงพยาบาลอำเภอปลายพระยา 2 รอผลการตรวจ 16 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง