รีเซต

บอร์ด MAJOR ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืน 65.53 ล้านหุ้น ตั้งแต่ 17-30 เม.ย. 67

บอร์ด MAJOR ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืน 65.53 ล้านหุ้น ตั้งแต่ 17-30 เม.ย. 67
ทันหุ้น
22 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:52 )
49
บอร์ด MAJOR ไฟเขียวขายหุ้นที่ซื้อคืน 65.53 ล้านหุ้น ตั้งแต่ 17-30 เม.ย. 67

#MAJOR #ทันหุ้น-บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,530,400 หุ้น คิดเป็น 7.32% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

 

โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนับตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. ถึง 30 เม.ย. 2567 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง