รีเซต

AMATAรับอานิสงส์เต็มเหนี่ยว BOIชูไทยฐานผลิตแบตรถอีวี

AMATAรับอานิสงส์เต็มเหนี่ยว BOIชูไทยฐานผลิตแบตรถอีวี
ทันหุ้น
14 มิถุนายน 2565 ( 12:41 )
130
AMATAรับอานิสงส์เต็มเหนี่ยว BOIชูไทยฐานผลิตแบตรถอีวี

#BOI #ทันหุ้น - BOI อัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีหนุนไทยเป็นฐานผลิตแบต EV เดินหน้าสนับสนุนสู่ “นิคม ไฮเทค” ให้สิทธินิติบุคคลต่างชาติถือครองที่ดินระยะยาว ด้าน  AMATA ย้ำแผนลงทุนใน "AMATA Smart City" คงเป้ายอดขายทั้งปี 1-1.1 พันไร่ กูรูอัพราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 26.50 บาท เคาะ “ซื้อ”

 

นางสาว ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดBOI) มีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่รวมมูลค่า 209,478 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแบตระดับเซลล์ (BATTERY CELL) ระดับโมดูล (BATTERY MODULE) และกิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความจุสูง (HIGH ENERGY DENSITY BATTERY) โดยเพิ่มระยะเวลาการให้สิทธิและประโยชน์ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ในกรณีที่ผลิตจำหน่ายในประเทศ จาก 2 ปี เป็น 5ปี

 

สนับสนุนนิคมไฮเทค

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคม หรือเขตอุสาหกรรมอัจฉริยะ โดยต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart Economy และบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อยอีก 1ใน 3 ด้าน ดังนี้ Smart Good Corporate Governance, Smart Living และ Smart Workforce 

 

พร้อมทั้งยกเลิกเงื่อนไขห้ามตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี หากตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ กรณีโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและได้รับอนุมัติไปแล้ว สามารถแก้ไขโครงการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ได้เช่นกัน

 

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ถือครองที่ดินเป็นที่ตั้งสำนักงานได้ไม่เกิน 5 ไร่, ที่ดินเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้บริหาร ได้ไม่เกิน 10 ไร่, และที่ดินเป็นที่พักอาศัยของคนงานได้ไม่เกิน 20 ไร่ หากหมดสภาพการเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมจะต้องจำหน่ายหรือโอนที่ดินภายใน 1 ปี 

 

แหล่งข่าวในวงอุสาหกรรม ระบุ ว่า บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ AMATAยังคงลงทุนเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมขึ้นเป็น “เมืองอัฉริยะ” อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน  "AMATA Smart City" จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ โดยมีที่ดินพร้อมขายราว 200-300 ไร่ คาดน่าจะได้เห็นความชัดเจนภายในปีนี้  เบื้องต้น AMATA ยังคงเป้ายอดขายที่ดินทั้งปี 2565 ประมาณ 1,000 - 1,100 ไร่ ซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างปิดการขายแล้ว 30-40% ทั้งในไทย และเวียดนาม

 

แนะ “ซื้อ” เป้า 26.50 บาท

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้ว่าอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้าหลักของ AMATA คือ ยานยนต์ Logistic และกลุ่มอาหาร ดังนั้นหากรัฐมีมาตรการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น คาดรายได้รวมทั้งปี 2565 AMATA อยู่ที่ที่ 5,621 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% YoY และปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีขึ้นเป็น 1,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% YoY  เพื่อสะท้อนกำไรจากการโรงงานในเวียดนาม มี Upside จาก AMATA มีแผนในการขายที่ดินในนิคมสปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะปิดการขายได้ประมาณ 100 ไร่ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสมที่ 26.50 บาท (จากเดิม 24.80 บาท)

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง