'อนุทิน' เผย สปสช.ชง ครม. ของบสู้โควิดอีก 2 หมื่นล้าน

'อนุทิน' เผย สปสช.ชง ครม. ของบสู้โควิดอีก 2 หมื่นล้าน
มติชน
14 ตุลาคม 2564 ( 16:30 )
10
'อนุทิน' เผย สปสช.ชง ครม. ของบสู้โควิดอีก 2 หมื่นล้าน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มีมติรับทราบสถานการณ์การให้บริการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากกว่าที่ได้รับงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20,829.23 ล้านบาท และมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำคำขอรับงบเพิ่มเติม โดยระหว่างรอให้สามารถใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่น หรือรายการ รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ที่ไม่มีภาระผูกพันทดรองจ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปก่อน วงเงินงบที่เสนอมานี้ ได้มีการหารือในคณะทำงานระหว่าง สธ. และ สปสช. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานร่วมกันมาตลอด พร้อมกันนี้ สปสช. ได้นำหารือเบื้องต้นกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว ดังนั้นจะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบต่อไป

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในปีงบ 2564 สปสช.ได้รับงบจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคโควิด-19 และบริการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รอบ เป็นเงิน 30,348.35 ล้านบาท แบ่งเป็น รอบที่ 1 จำนวน 2,999.70 ล้านบาท รอบที่ 2 จำนวน 3,752.71 ล้านบาท รอบที่ 3 จำนวน 10,569.83 ล้านบาท และรอบที่ 4 จำนวน 13,026.12 ล้านบาท โดยใช้เป็นค่าบริการ เช่น บริการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับคนไทยทุกคน บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย บริการฉีดวัคซีน และค่าบริการรักษาอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนโควิด รวมไปถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการได้รับความเสียหาย เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ เพิ่มเติมค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวในส่วนผู้ว่างงาน เป็นต้น

 

“ช่วงแรกของการระบาดต้นปีงบ 2563 มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หลักร้อยล้านบาท ต่อมาขยับเพิ่มสูงเป็นหลักพันล้านบาท ต่อมาในช่วงปีงบ 2564 ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ยอดเพิ่มเป็น 5,000 -7,000 ล้านบาท และเดือนสิงหาคมสูงถึง 11,000 ล้านบาท โดยการเบิกจ่ายปกติใช้เวลา 1-2 เดือน ทำให้ในเดือนกันยายน มีการเบิกจ่ายสูงถึง 15,000 ล้านบาท มากกว่างบที่ สปสช. ได้รับรวม 20,829.23 ล้านบาท แบ่งเป็น หน่วยบริการสังกัด สธ. 15,074.67 ล้านบาท สังกัดหน่วยงานรัฐอื่นๆ 1,585.37 ล้านบาท และสังกัดเอกชน 4,169.20 ล้านบาท ส่วนการรองรับบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 จากการคาดการณ์ในปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) จะมีการเบิกจ่ายเดือนละ 8,000 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ สปสช.ได้ขอรับสนับสนุนงบ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ เพิ่มเติมแล้ว 24,108.88 ล้านบาท” นพ.จเด็จ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง