รีเซต

กกต. ประกาศรายชื่อเลือกสว. ระดับจังหวัด ชวนปชช. ร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์

กกต. ประกาศรายชื่อเลือกสว. ระดับจังหวัด ชวนปชช. ร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์
TNN ช่อง16
18 มิถุนายน 2567 ( 11:58 )
15
กกต. ประกาศรายชื่อเลือกสว. ระดับจังหวัด ชวนปชช. ร่วมตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์

18 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว และได้ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนั้น


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ และแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด และข้อมูลแนะนำตัว (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมติดตามและตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ หากพบว่าผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม สามารถแจ้งได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด หรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือแอปพลิเคชันตาสับปะรดภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง