รีเซต

สหกรณ์กระบี่ ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด

สหกรณ์กระบี่ ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด
77ข่าวเด็ด
9 กรกฎาคม 2563 ( 09:41 )
62
สหกรณ์กระบี่ ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด

สหกรณ์กระบี่ ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์  สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะทำงาน    ตรวจประเมินธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว  ด้วยธรรมาภิบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมาและสหกรณ์ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม (เน้นที่สหกรณ์ภาคออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง