รีเซต

BTS ขายหุ้น HUMAN จำนวน 1.7 ล้านหุ้น, ยังถือหุ้นสัดส่วน 4.897%

BTS ขายหุ้น HUMAN จำนวน 1.7 ล้านหุ้น, ยังถือหุ้นสัดส่วน 4.897%
ทันหุ้น
3 มกราคม 2565 ( 12:41 )
348
BTS ขายหุ้น HUMAN จำนวน 1.7 ล้านหุ้น, ยังถือหุ้นสัดส่วน 4.897%

 

ทันหุ้น-บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 ได้จำหน่ายหุ้นบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN ในจำนวน 1.7 ล้านหุ้นหรือ 0.2500% โดยเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านบล.บัวหลวง 

 

ทั้งนี้ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าว ทำให้ BTS ยังถือหุ้น HUMAN ในจำนวน 33.30 ล้านหุ้น หรือ 4.8970% จากเดิมที่ถืออยู่ในจำนวน 35 ล้านหุ้นหรือ 5.1470% 

 

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น HUMAN ณ วันที่ 24 ส.ค. 2564 ประกอบด้วย นายสุนทร เด่นธรรม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 261.28 ล้านหุ้นหรือ 38.42% รองลงมา ได้แก่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 69 ล้านหุ้น หรือ 10.15% 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง