ผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่ง ปิด 'ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ' เริ่ม 20 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป

ผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่ง ปิด 'ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ' เริ่ม 20 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป
มติชน
19 เมษายน 2564 ( 22:20 )
6
ผู้ว่าฯจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่ง ปิด 'ศูนย์พระเครื่อง-สระว่ายน้ำ' เริ่ม 20 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.64  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามคำสั่ง จังหวัดนนทบุรี ที่ 1045/2564  เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข้อ 1 ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว

 


ข้อ 2 กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้เปิดดำเนินการได้แบบมีเงื่อนไข โดยให้ยังคงใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง