รีเซต

รมว.แรงงานห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบ “ที่ปรึกษา”ลงพื้นที่ให้กำลังใจ

รมว.แรงงานห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบ “ที่ปรึกษา”ลงพื้นที่ให้กำลังใจ
TNN ช่อง16
21 กันยายน 2565 ( 11:22 )
22
รมว.แรงงานห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพมอบ “ที่ปรึกษา”ลงพื้นที่ให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  

ซึ่งครั้งนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  นางสาวชมพูเพ็ญ ศิริธร ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้ง สิบเอกไพรัตน์ สะอาดยวง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมลงพื้นที่ด้วย 

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภารกิจลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งท่านมีความห่วงใยผู้ประกันตนทุพพลภาพและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยทางสำนักงานประกันสังคมได้ติดตามอาการเจ็บป่วย การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพพร้อมพูดคุยและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพจำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี 

รายแรก นายพงศักดิ์ สุขสำราญ อายุ 40 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ มีอาการแขนและขาซีกขวาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ต้องใช้รถเข็น เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 5,065.50 บาทและได้รับค่าพาหนะเดือนละ 500 บาท 

รายที่สอง นายสงวน จุ่นเจิม อายุ 74 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ปัจจุบันนอนติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สื่อสารด้วยการพูดได้แต่ไม่ชัดเจน เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2547 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาทและได้รับค่าพาหนะเดือนละ 500 บาท

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำขอให้มั่นใจว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตนทุกคนอย่างครอบคลุม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม


ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง