รีเซต

7 วิธีไม่ใช้กัญชาในทางที่ผิด ปฏิบัติตามนี้สุขภาพไม่ทรุดโทรม

7 วิธีไม่ใช้กัญชาในทางที่ผิด ปฏิบัติตามนี้สุขภาพไม่ทรุดโทรม
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2565 ( 14:20 )
176
7 วิธีไม่ใช้กัญชาในทางที่ผิด ปฏิบัติตามนี้สุขภาพไม่ทรุดโทรม

วันนี้ ( 13 ก.ค. 65 )แพทยสภา ออกประกาศ เรื่อง  “ไม่ใช้กัญชาในทางที่ผิด”  จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานของรัฐ ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชงในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และไม่ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรืออันตราย  พบว่า หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้นมา มีผู้ใช้กัญชาจำนวนมากเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสาทหลอน ทำร้ายตนเองและผู้อื่น ไปเพิ่มภาระงานที่ห้องฉุกเฉินโดยไม่จำเป็น และกัญชามีผลกระทบด้านลบต่อการเจริญเติบโตของสมองและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวด้วย  อีกทั้งกัญชาไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้  ใช้เพียงบรรเทาอาการชั่วคราวของโรคตามข้อบ่งใช้เท่านั้น

1.ใช้ เฉพาะสารสกัดกัญชาที่ทราบปริมาณแน่นอน ของสาร CBD และ THC ในการรักษาโรคตามข้อบ่งใช้ จากแพทย์ที่ผ่านการอบรม  

2.ไม่ใช้ กัญชาในลำดับแรกในการรักษาโรค จะใช้เมื่อใช้ยามาตรฐานขนานอื่น แล้วไม่สามารถรักษาหรือควบคุมอาการ/ภาวะของโรคได้ 

3. ไม่ใช้ กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี  เพราะมีผลต่อพัฒนาการของสมอง

4.ไม่ ผสมกัญชา/กัญชงลงในอาหารหรือขนม สำหรับให้ประชาชนรับประทาน

5.ไม่ใช้ กัญชา/กัญชงเพื่อนันทนาการโดยเด็ดขาด

6. ไม่ใช้ ช่อดอกของกัญชา เพราะมีสารเสพติด ซึ่งจะทำให้สุขภาพทรุดโทรมลงได้มาก

7.ไม่ใช้ กัญชา/กัญชงโดยเด็ดขาดในประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้มีโรคตามข้อบ่งใช้ 

แพทยสภาและสภาวิชาชีพต่าง ๆ ในอาคารมหิตลาธิเบศร เห็นชอบร่วมกันในการประกาศให้อาคารนี้ เป็นพื้นที่ปราศจากกัญชา/กัญชง บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดทั้งมวล เพื่อให้ความปลอดภัยและการมีสุขภาพดีของทุกท่าน  

.ท่านสามารถหารายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา กัญชงของราชวิทยาลัย/วิทยาลัย สมาคมและองค์กร ที่แพทยสภาให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ www.tmc.or.th/cannabis.php


ข้อมูลจาก  : แพทยสภา

ภาพจาก  : แพทยสภา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง