ฮ่องกงเตรียม 'สำรวจสำมะโนประชากร' ครั้งใหญ่ในปี 2021

ฮ่องกงเตรียม 'สำรวจสำมะโนประชากร' ครั้งใหญ่ในปี 2021
Xinhua Thai
9 พฤศจิกายน 2563 ( 14:52 )
43
ฮ่องกงเตรียม 'สำรวจสำมะโนประชากร' ครั้งใหญ่ในปี 2021

ฮ่องกง, 9 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (8 พ.ย.) รัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน ประกาศเตรียมสำรวจสำมะโนประชากรครั้งใหญ่ทั่วทั้งเขตฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ปี 2021

 

พอล เฉิน (Paul Chan) รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของฮ่องกง ระบุว่าการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งนี้จะช่วยให้รัฐบาลฮ่องกงสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในฮ่องกงได้

 

เขากล่าวว่า ข้อมูลที่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมีความครอบคลุม รวมถึงภาพรวมที่ชัดเจนของสถานการณ์ทางสังคมของฮ่องกง จะทำให้รัฐบาลสามารถออกนโยบายและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้น

 

พอล เฉิน ระบุว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการสำรวจสำมะโนประชากร สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกงจึงจะเพิ่มระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล

 

นับตั้งแต่ปี 1961 การสำรวจสำมะโนประชากรกลายเป็นวิถีปฏิบัติของฮ่องกงที่จะจัดทำขึ้นทุก 10 ปี และจะทำสำรวจประชากรในช่วงระหว่างสำมะโน (Intercensal period) จำนวนหนึ่งครั้ง โดยฮ่องกงเคยสำรวจสำมะโนประชากรไปแล้วในปี 1961, 1971 1981, 1991, 2001 และ 2011 ส่วนการสำรวจประชากรในช่วงระหว่างสำมะโนนั้นทำขึ้นในปี 1966, 1976, 1986, 1996 และ 2006

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง