รีเซต

COTTOกำไรโต95%

COTTOกำไรโต95%
TNN ช่อง16
4 สิงหาคม 2563 ( 21:00 )
166
COTTOกำไรโต95%

นางวรนันท์ โสดานิล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ COTTO เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 มีกำไรสุทธิ 41.39 ล้านบาท   เพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร  21.19 ล้านบาท

กำไรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1.ต้นทุนพลังงานลดลง จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง 2.การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการผลิตดีขึ้น โดยในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีรายการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ที่ถูกเลิกจ้างเพิมเติมจาก 300 วัน เป็น 400 วัน จํานวน 124 ล้านบาท ขณะที่ปีนี้ มีค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วย ความเห็นชอบร่วมกัน 27 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 227 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25 จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน หากไม่รวมรายการค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน EBITDA จะลดลงร้อยละ 16 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรกของปี 166.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไร   151.02 ล้านบาท

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง