รีเซต

‘พาณิชย์’ จัดงาน ‘ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ’ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ-ยกระดับสินค้าไทย

‘พาณิชย์’ จัดงาน ‘ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ’ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ-ยกระดับสินค้าไทย
มติชน
13 สิงหาคม 2563 ( 17:06 )
93
‘พาณิชย์’ จัดงาน ‘ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ’ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ-ยกระดับสินค้าไทย

‘พาณิชย์’ จัดงาน ‘ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ’ กระตุ้นใช้จ่ายในประเทศ-ยกระดับสินค้าไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัยโภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) นายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย จัดงานมหกรรมนิทรรศการและจําหน่ายสินค้าเอ็กซ์โป 2020 ตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ในแนวคิด “ตลาดวิถีไทย ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 9-10 ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2563

 

นายจุรินทร์กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในเรื่องของสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพควบคู่ไปกับปากท้องของพี่น้องประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้านของเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินไปข้างหน้า และสร้างความต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต การมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะมีผลทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนมากขึ้น

 

“สินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายในวันนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานทุกอย่าง ซึ่งรวมตลาดไว้หลายรูปแบบ อาทิ ตลาดต้องชม ตลาดตราสินค้าเกษตรหมู่บ้าน ออแกนิคฟาร์ม รวมทั้งตลาดหลายรูปแบบที่กรมการค้าภายในได้สนับสนุน มีทั้งสิ้น 832 ตลาด โดยในงานครั้งนี้นำมาแสดงถึง 467 ตลาด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและ เดินไปสู่เป้าหมายสูงสุดในอนาคตของประเทศคือ สินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มช่องทางการตลาดตามวิสัยทัศน์ เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ที่ได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน” นายจุรินทร์กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง