รีเซต

17 แรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว กลับถึงไทยอย่างปลอดภัย

17 แรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว กลับถึงไทยอย่างปลอดภัย
TNN ช่อง16
30 พฤศจิกายน 2566 ( 16:21 )
31
17 แรงงานไทยในอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว กลับถึงไทยอย่างปลอดภัย

17 แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการปล่อยตัว เดินทางถึงประเทศไทยแล้วอย่างปลอดภัย 


วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำพี่น้องแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการปล่อยตัว จำนวน 17 ราย เดินทางกลับจากอิสราเอล โดยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY 081 มาถึงประเทศไทยแล้วที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

สำหรับรายชื่อแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัว


1. นางสาวณัฐฐาวรี มูลกัน 

2. นายสันติ บุญพร้อม 

3. นายบุญถม พันธ์ฆ้อง 

4. นายมงคล ผจวบบุญ 

5. นายวิทูรย์ ภูมี 

6. นายวิชัย กาละปัตย์ 

7. นายบัญชา กองมณี 

8. นายบุดดี แสงบุญ 

9. นายอุทัย ทุ่นศรี

10. นายอุทัย แสงนวล 

11. นายนัฐพร อ่อนแก้ว 

12. นายคมกฤษ ชมบัว 

13. นายอนุชา อ่างแก้ว 

14. นายมณี จิระชาติ 

15. นายวิเชียร เต็มทอง 

16. นายสุรินทร์ เกสูงเนิน 

17. นายพรสวรรค์ ปินะกาโล 


ข้อมูลจากประทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ตัวประกันคนไทยถูกปล่อยตัวออกมา 5 กลุ่ม รวม 23 ราย จากตัวประกันที่คาดถูกจับกุม 32 ราย และเดินทางกลับประเทศไทยในวันนี้ 17 ราย ยังอยู่ที่ประเทศอิสราเอลตามขั้นตอน 6 ราย คาดยังถูกจับอีก 9 ราย ซึ่งรอความช่วยเหลืออยู่ 


หลังจากนี้ แรงงานทั้ง 17 คน จะเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง และได้รับสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือ ในกรณีภัยสงครามจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล 15,000 บาท หากแรงงานประสบปัญหาด้านร่างกายและจิตใจ จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกรายละ 30,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบแรงงาน และการเยียวยาจากประเทศอิสราเอลภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง