รีเซต

ปชช.โพสต์ขอบคุณก.อุตฯ ส่ง 'แมสก์ผ้า' ถึงบ้าน ถามกลับ "1 ชิ้นต่อบ้าน ให้พ่อแม่ลูกสลับกันใช้หรือ" ?

ปชช.โพสต์ขอบคุณก.อุตฯ ส่ง 'แมสก์ผ้า' ถึงบ้าน ถามกลับ "1 ชิ้นต่อบ้าน ให้พ่อแม่ลูกสลับกันใช้หรือ" ?
มติชน
25 เมษายน 2563 ( 09:57 )
72
ปชช.โพสต์ขอบคุณก.อุตฯ ส่ง 'แมสก์ผ้า' ถึงบ้าน ถามกลับ "1 ชิ้นต่อบ้าน ให้พ่อแม่ลูกสลับกันใช้หรือ" ?

ปชช.โพสต์ขอบคุณก.อุตฯ ส่ง ‘แมสก์ผ้า’ ถึงบ้าน ถามกลับ “1 ชิ้นต่อบ้าน ให้พ่อแม่ลูกสลับกันใช้หรือ” ?

บ้านละชิ้น – จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี มีมติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

โดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับไปรษณีย์ไทย แจกจ่ายให้กับประชาชนถึงบ้าน

ทั้งนี้ ในโลกโซเชียล ต่างออกมาแชร์ภาพของหน้ากากอนามัยดังกล่าว และแสดงความขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยถึงมือประชาชน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนหนึ่งได้ตั้งคำถามว่า หน้ากากอนามัยดังกล่าว ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 1 ชิ้นต่อ บ้าน 1 หลัง ซึ่ง ประชาชนหลายคนระบุว่า มีจำนวนสมาชิกหลายรายในบ้าน ทำให้ไม่เพียงพอ และสงสัยว่าต้องแบ่งกันใช้ในครอบครัวหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง