รีเซต

ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน แต่อยากรักษาสิทธิประกันสังคมต้องทำอย่างไร

ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน แต่อยากรักษาสิทธิประกันสังคมต้องทำอย่างไร
TNN ช่อง16
25 พฤษภาคม 2565 ( 14:37 )
216
ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน แต่อยากรักษาสิทธิประกันสังคมต้องทำอย่างไร

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่า ผู้ประกันตน ม.33 ที่ลาออกจากงาน

แต่ยังอยากรักษาสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรีบสมัคร ม. 39 เพียง 432 บาท/เดือน 

ปรับลดอัตราเงินสมทบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65

ผู้ประกันตน มาตรา 39 ส่งเงินสมทบ 91 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนพ.ค. – ก.ค. 2565)

**สมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมที่สะดวก**

คุณสมบัติของผู้สมัคร     

เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออกจากงาน     

ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม    

รับความคุ้มครอง 6 กรณี คือ

- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

- กรณีคลอดบุตร

- กรณีทุพพลภาพ

- กรณีเสียชีวิต

- กรณีสงเคราะห์บุตร

- กรณีชราภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง