รีเซต

วันนี้วันอะไร วันข้อมูลส่วนตัว ตรงกับวันที่ 28 มกราคม

วันนี้วันอะไร วันข้อมูลส่วนตัว ตรงกับวันที่ 28 มกราคม
TNN ช่อง16
19 มกราคม 2565 ( 17:02 )
118
วันนี้วันอะไร วันข้อมูลส่วนตัว ตรงกับวันที่ 28 มกราคม

รู้หรือไม่ ข้อมูลส่วนตัวถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรปกป้อง วันที่ 28 มกราคมของทุกปีเป็นวันแห่งข้อมูลส่วนตัว (Data Privacy Day) หรือที่ทางฝั่งยุโรปเรียกกันว่า วันคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Day) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้น 


โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล และอีก 47 ชาติยุโรปให้ความสำคัญกับวันแห่งข้อมูลส่วนตัวเป็นอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยได้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ  PDPA) เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลและสิทธิของตัวเอง


ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร


ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนได้ในทางตรงและทางอ้อม


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ คืออะไร


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ตามมาตรา 26 (Sensitive Data) คือข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม รวมถึงข้อมูลชีวภาพ ฯลฯ



ที่มาข้อมูลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง