รีเซต

จีนตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน 'คนรู้วิทยาศาสตร์' แตะ 15%

จีนตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน 'คนรู้วิทยาศาสตร์' แตะ 15%
Xinhua
17 สิงหาคม 2565 ( 12:17 )
26
จีนตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน 'คนรู้วิทยาศาสตร์' แตะ 15%

ปักกิ่ง, 17 ส.ค. (ซินหัว) -- จีนตั้งเป้าหมายสร้างประชากรผู้มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มากกว่าร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดภายในปี 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 จุดจากเป้าหมายของปี 2020

แผนการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ซึ่งเผยแพร่วันอังคาร (16 ส.ค.) ระบุว่าสัดส่วนพลเมืองจีนที่มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 10.56 ในปี 2020 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)อนึ่ง ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์หมายถึงเจตจำนงการมุ่งรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ขั้นพื้นฐานและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแผนการฯ ซึ่งรวบรวมโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน ระบุว่าจีนจะเพิ่มความพยายามพัฒนากลไกการลงทุนที่หลากหลาย และฐานการศึกษาสำหรับเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง