รีเซต

“จุรินทร์” มอบนโยบาย 5 ฟรี เป็นของขวัญวันเด็ก

“จุรินทร์” มอบนโยบาย 5 ฟรี เป็นของขวัญวันเด็ก
TNN ช่อง16
14 มกราคม 2566 ( 12:34 )
39
“จุรินทร์” มอบนโยบาย 5 ฟรี เป็นของขวัญวันเด็ก

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานวันเด็ก เพราะเด็กเยาวชนคืออนาคตของชาติ และช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลทำงานก็ยึดเด็ก เยาวชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ โดยคำขวัญปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรสำคัญของประเทศ คำขวัญวันเด็กอย่างเดียวคงยังไม่พอ แต่ต้องมีมากกว่านั้นคือยุทธศาสตร์ทิศทางนโยบายที่จะขับเคลื่อนเด็กเยาวชนไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นอนาคตของชาติที่มีศักยภาพต่อไปด้วย


“วันนี้แม้ไม่มีของขวัญวันเด็ก เป็นสมุด ดินสอ ปากกา ลูกโป่ง การ์ตูน แต่ประชาธิปัตย์ก็มีของขวัญวันเด็ก ที่เป็นนโยบายสำคัญ ถ้าประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เราก็จะขับเคลื่อนนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็ก เยาวชน ต่อไปภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 3 ข้อ คือ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว 
พร้อมกับได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย 5 ฟรี ประกอบด้วย 

1. เดินหน้าต่อนโยบาย “เรียนฟรี” ที่ประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี 2552 สมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


2. “รักษาฟรี” เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เด็กและเยาวชนรักษาฟรี ซึ่งจะเดินหน้าต่อไปและพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น 


3.จัดให้มี “นมโรงเรียนฟรี” ที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่สมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจะเดินหน้าต่อและจะขยายให้มีนมโรงเรียนฟรี 365 วัน เพื่อสร้างคน สร้างชาติต่อไปในอนาคต 


4. “อาหารกลางวันฟรี” ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าจากการที่ยังมีเด็กยากจนจำนวนมาก ดังนั้นอาหารกลางวันฟรี ตั้งแต่อนุบาล ถึง ป.6 จึงเป็นความคิดหนึ่งของประชาธิปัตย์และเดินหน้ามาถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งจะได้ขยายผลเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต


5. เด็กอายุ 0-6 ขวบ ที่ทุกวันนี้มีเงินสนับสนุนแม่ 600 บาทต่อเดือน แต่ยังได้รับไม่ทั่วถึง ซึ่งหากพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าต่อ และจะต้องได้รับแบบถ้วนหน้าทุกคน

พร้อมกันนี้ นายจุรินทร์ ยังได้พูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาที่มาร่วมงาน โดยได้สอบถามเรื่องวิชาเรียน พร้อมกับให้คำแนะนำกลุ่มนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่กำลังเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ว่า “เรียนในห้องสอบก็ไม่สำคัญเท่ากับโลกของความเป็นจริง” และยังเสริมอีกว่า สาขาปฐมวัยเป็นสาขาหนึ่งที่ยังขาด เพราะเป็นวิชาเฉพาะ มีวิธีการเฉพาะอยู่ ซึ่งจะช่วยในการสร้างชาติสร้างประเทศได้ ขณะที่มีนักศึกษาที่จบการศึกษาและกำลังประกอบอาชีพครูได้กล่าวถึงปัญหาจากการเรียนการสอนว่า การต้องสอนตามหลักสูตรทำให้ไม่ทันโลก จึงอยากให้แก้ไขหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยขึ้น และอยากให้นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเป็นครูมาก่อนและมีความเข้าใจนักเรียนมาก 


โดยนายจุรินทร์ ได้กล่าวว่า ระบบการศึกษาต้องไวกว่าความต้องการของโลก ตอนนี้สถานศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนไม่ทัน และเห็นด้วยที่นายชินวรณ์ เหมาะสมที่จะเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพราะมีศักยภาพในการดูแลกระทรวงศึกษาธิการข่าวที่เกี่ยวข้อง