รีเซต

ยันสธ.จัดหา-กระจายยารักษาโควิดให้รพ.ทั่วปท.เพียงพอ รักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุม

ยันสธ.จัดหา-กระจายยารักษาโควิดให้รพ.ทั่วปท.เพียงพอ รักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุม
มติชน
7 สิงหาคม 2565 ( 09:59 )
87
ยันสธ.จัดหา-กระจายยารักษาโควิดให้รพ.ทั่วปท.เพียงพอ รักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุม

ยันรัฐบาล-สธ.จัดหาและกระจายยารักษาโควิดให้รพ.รัฐและเอกชนทั่วปท.อย่างเพียงพอ รองรับรักษาผู้ป่วยโควิดได้ครอบคลุม

วันที่ 7 สิงหาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านยาเพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอโดยได้มีการจัดหายารักษาโควิด-19 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1) ฟาวิพิราเวียร์ 2) โมลนูพิราเวียร์ 3) เรมเดซิเวียร์ และ 4) แพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ได้ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณภาพจากต่างประเทศซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนยาให้แก่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น ยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 265,500,000 เม็ด ยาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 12,000,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 375,210 ขวด ซึ่งยาแต่ละรายการมีข้อบ่งชี้ในการใช้แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกรายแม้จะเป็นกลุ่ม 608 ก็ตาม โดยการจ่ายยาต้านไวรัส ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะพิจารณาจ่ายยาตามอาการ

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีรายงานยาคงคลังในพื้นที่ ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ รวม 11.2 ล้านเม็ด และยังมีสำรองที่ส่วนกลางอีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันอัตราการใช้ยาเพียงพอต่อการใช้มากกว่า 14 วัน นอกจากนี้ ส่วนกลางยังมีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์กว่า 2 ล้านเม็ด และอยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มเติม คือ ฟาวิพิราเวียร์ 10 ล้านเม็ด โมลนูพิราเวียร์ 20 ล้านเม็ด และเรมเดซิเวียร์ 8 หมื่นขวด

 

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,250 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,249 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 35 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 21,526 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,939 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วย ยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,382,174 ราย จำนวนผู้ที่หายป่วยสะสมจำนวน 2,383,993 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 952 ราย ขณะที่รายงานภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สรุปจำนวนผู้ที่ได้รับได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 – 5 ส.ค. 65 รวม 141,814,894 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สะสม 57,157,386 โดส ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 สะสม 53,535,476 โดส และผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ขึ้นไปสะสม 31,122,032 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง