รีเซต

แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” ดาวน์โหลดที่นี่

แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” ดาวน์โหลดที่นี่
TNN ช่อง16
25 ตุลาคม 2564 ( 13:02 )
40
แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง ผ่านแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” ดาวน์โหลดที่นี่

25 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรด เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยสามารถรายงานสถานการณ์ทั่วไป และแจ้งข่าวทุจริตการเลือกตั้งเมื่อพบเห็นการ ทุจริตและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด”  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด” ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ App Store และ Google Play รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 11 ขึ้นไป


สำหรับข้อตกลงการใช้บริการรายงานการทุจริตเลือกตั้ง มีดังนี้


                   1. ผู้ใช้งานต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่แจ้งข้อมูลที่มีลักษณะกลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออื่นใดที่มีลักษณะดังกล่าว


                   2. ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่น


                   3. ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งเหตุการณ์การทุจริตเลือกตั้ง 1 ครั้ง ต่อ 1 เรื่องเท่านั้น


                   4. การแจ้งรายงานทุกครั้งผู้ใช้งานควรจะส่งรูปมาด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กรุณาบันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน


                   5. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยุติเรื่องกับรายงานที่มีข้อมูลลักษณะเป็นเท็จ กลั่นแกล้ง ใส่ร้าย ใส่ความ หรืออื่นใดที่มีลักษณะเช่นว่ามาแล้ว รวมทั้งรายงานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่น


                   ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นความลับ โดยผู้ใช้งานหากดำเนินการส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งข้อมูลต่อไปดาวน์โหลด ที่นี่    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง