จีนพบ 'ผู้ใหญ่' กว่าครึ่ง เผชิญปัญหา 'น้ำหนักเกิน-โรคอ้วน'

จีนพบ 'ผู้ใหญ่' กว่าครึ่ง เผชิญปัญหา 'น้ำหนักเกิน-โรคอ้วน'
Xinhua Thai
24 ธันวาคม 2563 ( 11:33 )
30
จีนพบ 'ผู้ใหญ่' กว่าครึ่ง เผชิญปัญหา 'น้ำหนักเกิน-โรคอ้วน'

ปักกิ่ง, 24 ธ.ค. (ซินหัว) -- รายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขของจีนเมื่อวันพุธ (23 ธ.ค.) ชี้ว่าผู้ใหญ่ชาวจีนมากกว่าร้อยละ 50 เผชิญปัญหาน้ำหนักตัวเกินหรือโรคอ้วน

 

รายงานดังกล่าวที่อ้างอิงข้อมูลจากผลสำรวจภาวะโภชนาการและโรคเรื้อรังของชาวจีนระหว่างปี 2015-2019 ระบุว่าอัตราภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กอายุ 6-17 ปี อยู่ที่ร้อยละ 19 ส่วนในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ที่ร้อยละ 10.4จ้าวเหวินฮว่า หัวหน้านักโภชนาการประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน (CDC) กล่าวว่าอัตราความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มอายุในประเทศความชุกระดับสูงของปัญหาสุขภาพเหล่านี้เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงเกิน และการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายเนื่องจากใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป โดยจ้าวเรียกร้องให้ปรับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนสร้างพื้นที่ออกกำลังกายสาธารณะเพิ่มเติมจ้าวยังเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักและการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักในเด็กและวัยรุ่นทั้งนี้ การสำรวจข้างต้นในระยะ 5 ปี จัดทำโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) และดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ศูนย์มะเร็งแห่งชาติ และศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเกือบ 600 ล้านคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง