รีเซต

การค้า 'ยูนนาน-อาเซียน' โตเลขสองหลักติดต่อกัน 5 เดือน

การค้า 'ยูนนาน-อาเซียน' โตเลขสองหลักติดต่อกัน 5 เดือน
Xinhua
3 พฤศจิกายน 2565 ( 23:57 )
18
การค้า 'ยูนนาน-อาเซียน' โตเลขสองหลักติดต่อกัน 5 เดือน

คุนหมิง, 3 พ.ย. (ซินหัว) -- ศุลกากรนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน รายงานมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของอวิ๋นหนาน ช่วงสามไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-กันยายน) อยู่ที่ 2.6 แสนล้านหยวน (ราว 1.35 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 เมื่อเทียบปีต่อปี

รายงานระบุว่าการส่งออกอยู่ที่ 1.31 แสนล้านหยวน (ราว 6.81 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 1.29 แสนล้านหยวน (ราว 6.72 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8การนำเข้าและส่งออกระหว่างอวิ๋นหนานและกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ที่ 9.66 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.01 แสนล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 37 ของการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดรายงานเสริมว่าการนำเข้าและส่งออกระหว่างอวิ๋นหนานและกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงรักษาการเติบโตระดับเลขสองหลักติดต่อกัน 5 เดือน เมื่อนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา

 

(ภาพจากศุลกากรนครคุนหมิง : เจ้าหน้าที่ศุลกากรดำเนินงานตรวจสอบที่ฐานการผลิตดอกไม้สดเพื่อการส่งออก วันที่ 14 มี.ค. 2022)[/caption]การนำเข้าของอวิ๋นหนานจากซาอุดีอาระเบีย คูเวต และกาตาร์ อยู่ที่ 1.96 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.02 แสนล้านบาท) 1.08 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.64 หมื่นล้านบาท) และ 4.48 พันล้านหยวน (ราว 2.32 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.8 ร้อยละ 160.9 และร้อยละ 200.1 ตามลำดับการนำเข้าและส่งออกสินค้าทัณฑ์บนของอวิ๋นหนานอยู่ที่ 1.64 หมื่นล้านหยวน (ราว 8.51 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 211.9 ส่วนการนำเข้าและส่งออกของผู้ประกอบการที่ใช้เงินทุนจากต่างประเทศในอวิ๋นหนานอยู่ที่ 4.57 พันล้านหยวน (ราว 2.37 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.8ขณะการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้แรงงานเข้มข้นของอวิ๋นหนาน ช่วง 9 เดือนแรก อยู่ที่ 2.15 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.11 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.4ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลังงาน (น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) อยู่ที่ 4.45 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.31 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.7 และคิดเป็นร้อยละ 34.4 ของการนำเข้าทั้งหมด

 

(ภาพจากศุลกากรนครคุนหมิง : เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบท่อส่งน้ำมันดิบจีน-เมียนมา วันที่ 30 เม.ย. 2022)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง