TrueID

ลัดเลาะชม 'โบราณวัตถุ' เก่าแก่พันปีในพิพิธภัณฑ์เหอเป่ย

ลัดเลาะชม 'โบราณวัตถุ' เก่าแก่พันปีในพิพิธภัณฑ์เหอเป่ย
Xinhua Thai
30 พฤศจิกายน 2564 ( 11:24 )
9
ลัดเลาะชม 'โบราณวัตถุ' เก่าแก่พันปีในพิพิธภัณฑ์เหอเป่ย

หานตัน, 30 พ.ย. (ซินหัว) -- พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเย่เฉิง มณฑลเหอเป่ยทางเหนือของจีน ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 1.2 ล้านคนแล้ว นับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมเมื่อเดือนธันวาคม 2020

 

โบราณวัตถุทางวัฒนธรรม 150 ชิ้น (ชุด) ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยโบราณวัตถุเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของโบราณวัตถุเกือบ 3,000 ชิ้น ที่ถูกขุดพบในเมืองเย่เฉิงระหว่างปี 1983-2012

 

เมืองเย่เฉิงเผชิญการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรและราชวงศ์มานับไม่ถ้วนในฐานะเมืองหลวงโบราณ และประสบกับความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยของพุทธศาสนาในหลากหลายช่วงเวลา

 

ปี 2012 คณะนักโบราณคดีขุดพบหลุมฝังพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949

 

ทั้งนี้ โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ ส่วนใหญ่ถูกขุดพบที่หลุมฝังในหมู่บ้านเป่ยอู๋จวง ซึ่งรวมถึงพระศรีศากยมุนี เจดีย์ และพระพุทธรูปที่ได้รับการทาสีอีกหลายองค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง