รีเซต

ลาวมุ่งปรับปรุง 'มาตรฐานการศึกษา' กระตุ้นเยาวชนเรียนต่อสูงขึ้น

ลาวมุ่งปรับปรุง 'มาตรฐานการศึกษา' กระตุ้นเยาวชนเรียนต่อสูงขึ้น
Xinhua
4 พฤศจิกายน 2566 ( 15:46 )
77
ลาวมุ่งปรับปรุง 'มาตรฐานการศึกษา' กระตุ้นเยาวชนเรียนต่อสูงขึ้น

(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนเดินไปโรงเรียนในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 1 ก.ย. 2023)

เวียงจันทน์, 4 พ.ย. (ซินหัว) -- รัฐบาลลาวจะเดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมเยาวชนเพิ่มขึ้นศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

รายงานระบุว่าเป้าหมายเร่งด่วนคือการมีนักเรียน 2,500 คน เรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายคือการเพิ่มอัตราเข้าเรียนอนุบาลของเด็กอายุ 5 ปี ให้แตะร้อยละ 82

คำเจน วงโพสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของลาว นำเสนอข้อมูลเหล่านี้ระหว่างรายงานความคืบหน้าของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ปี 2023 และร่างแผนพัฒนาฯ ปี 2024 ต่อที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 6 ของสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 9 ประจำสภาแห่งชาติ เพื่อการพิจารณาและอนุมัติ

คำเจนกล่าวว่าลาวจะพยายามเพิ่มอัตราการลงทะเบียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้แตะร้อยละ 98 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้แตะร้อยละ 97 ภายในปี 2024 ขณะเดียวกันจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เลิกเรียนกลางคันไม่ควรเกินร้อยละ 4.4 ของเด็กทั้งหมดในช่วงอายุนี้ และจำนวนนักเรียนประถมที่เลิกเรียนกลางคันไม่ควรเกินร้อยละ 4.2

ทั้งนี้ ลาวกำลังเผชิญกับภาวะนักเรียนเลิกเรียนกลางคันเพิ่มขึ้น รวมถึงจำนวนการสมัครเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2023

ข่าวที่เกี่ยวข้อง