รีเซต

“จุลพันธ์” ชงครม.อนุมัติ "เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์”ใน 3 สัปดาห์

“จุลพันธ์” ชงครม.อนุมัติ  "เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์”ใน 3 สัปดาห์
ทันหุ้น
18 มิถุนายน 2567 ( 14:35 )
16
“จุลพันธ์” ชงครม.อนุมัติ  "เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์”ใน 3 สัปดาห์

#ทันหุ้น - “จุลพันธ์” พร้อมชงครม.อนุมัติกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ใน 3 สัปดาห์เดินหน้า หลังหารือ 16 หน่วยงาน มั่นใจเห็นฟ้องกระตุ้นเศรษฐกิจ มีกลไกรองรับผลกระทบทางสังคม คาดกระตุ้นลงทุนใหม่ 3-5  หมื่นล้าน

 

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ว่า หลังจากที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดำเนินการแล้ว  ล่าสุด กระทรวงการคลังได้เชิญ 16 หน่วย เข้ามาให้ความเห็น โดยแต่ละหน่วยงานได้ส่งความเห็นมาเกี่ยวกับโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์เข้ามาครบถ้วนแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะสรุปรวบรวมความเห็นจากทุกหน่วยงาน และเดินหน้าจัดทำกฎหมาย เสนอให้ ครม.พิจารณาใน 3-4 สัปดาห์

 

ทั้งนี้ ความเห็นจากทั้ง 16 หน่วยงานมีความหลากหลาย โดยมิติทางเศรษฐกิจทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันว่าจะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ แต่มิติที่หลายฝ่ายเป็นห่วง คือ มิติทางสังคม ดังนั้น จึงมีการเสนอถึงกลไกที่จะเข้ามาคุ้มครองประชาชนจากความเสี่ยงของการพนัน ถือเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ รวมถึงการดูกฎหมายของ พ.ร.บ.ฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความชัดเพื่อให้กลไกการเดินหน้าชัดเจน 

 

“ขณะนี้ความเห็นจาก 16 หน่วยงาน ได้เสนอเข้ามาครบแล้ว และจะนำเข้ามาบรรจุประกอบการจัดทำร่าง พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. … ที่ยกร่างโดยสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การจัดทำกฎหมายเกิดความรัดกุมมากที่สุด ทั้งในมิติเชิงสังคม มิติทางราชการ ระเบียบกฎหมายซึ่งจะต้องทำให้ถูกต้อง โดยคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 3-4 สัปดาห์ หลังจากนี้จะนำส่งต่อที่ประชุม ครม.เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วจะส่งไปที่กฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบ หลังจากนั้นจะส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายไปยังสภาผู้แทนราษฎรต่อไป”

 

นายจุลพันธ์ กล่าวว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ. สถานบันเทิงครบวงจร และการดำเนินโครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ เบื้องต้นมีกระทรวงการคลังเป็นแม่งานหลักในการศึกษา แต่กลไกกำกับดูแลหากกฎหมายผ่าน จะมีการดูแลผ่านคณะกรรมการฯ  ซึ่งจะมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมพิจารณา รวมถึง มีคณะกรรมการจากภาคส่วนราชการอีกชุดด้วย แต่แนวทางเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

 

ประเมินว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดเม็ดเงินลงทุนใหม่ได้ราว 3-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่ใช่โครงการที่มีเพียงพื้นที่เล่นการพนัน และโรงแรมเท่านั้น โดยความจริงจะมีส่วนที่เป็น กาสิโน ไม่เกิน 5 % ของพื้นที่โครงการ แต่ส่วนสำคัญจะต้องมีส่วนของการลงทุนอื่นๆในโครงการด้วย ซึ่งจะต้องเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ มีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม แต่จะต้องขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่มีส่วนในการพิจารณาโครงการนี้ด้วยว่าจะเห็นควรมีพื้นที่เท่าไร   

 

สำหรับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อโครงการ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์   มีการศึกษาใน 3 ด้านคือ 1.ด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการมีสถานบันเทิงครบวงจร โดยศึกษาถึงผลกระทบในภาพรวม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และด้านศาสนาและจริยธรรม 2.ด้านโครงสร้างทางธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรและการเก็บรายได้เข้ารัฐ เช่น การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และ 3.ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงครบวงจร การศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ รวมถึงระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง