ดีเดย์วันนี้! ผลิต-ขายภาชนะเมลามีนไม่มีมอก. โดนคุก 2ปี

ดีเดย์วันนี้! ผลิต-ขายภาชนะเมลามีนไม่มีมอก. โดนคุก 2ปี
มติชน
11 ธันวาคม 2563 ( 20:44 )
36
ดีเดย์วันนี้! ผลิต-ขายภาชนะเมลามีนไม่มีมอก. โดนคุก 2ปี

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป กฎหมายควบคุมภาชนะเมลามีนจะมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการทั้งทำและนำเข้าทุกราย จะต้องขออนุญาตจาก สมอ.ก่อนทำหรือนำเข้า และจะต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. 2921-2562 ที่สินค้า ทุกหน่วย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ สินค้าที่ได้มาตรฐาน สมอ.จะควบคุมปริมาณสารโลหะหนัก และสารฟอร์แมลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ที่ละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารจะต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ซึ่งการสังเกตภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนนั้น ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ต้องส่งทดสอบในห้อง Lab เท่านั้น แต่ในเบื้องต้นให้ลองสังเกตว่า หากนำภาชนะที่มีอยู่ไปใส่อาหารร้อนหรืออาหารที่มีความเป็นกรด แล้วมีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น ภาชนะเสียความมันเงา ผิวสาก บิดเบี้ยว บวม หรือขรุขระ หรือสีภาชนะซีดลงกว่าเดิม ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นภาชนะที่ไม่ได้มาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะมีสารปนเปื้อนอันตรายปะปนลงสู่อาหารได้ แนะนำให้เลิกใช้ภาชนะดังกล่าว แต่หลังจากวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปภาชนะเมลามีนทุกยี่ห้อทุกชิ้นจะต้องมีเครื่องหมายมอก. รับรอง ซึ่งประชาชนก็จะสามารถเลือกซื้อภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนได้อย่างมั่นใจ เพราะผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยจาก สมอ. เรียบร้อยแล้ว

 

นอกจากจะให้ประชาชนสังเกตเครื่องหมายมาตรฐาน ก่อนซื้อสินค้าทุกครั้งแล้วหลังจากวันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ท่านยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน และข้อมูลผู้รับใบอนุญาตได้อีกด้วย เพราะกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกรายจะต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบ QR Codeคู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน ที่สินค้าด้วย

 

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทำและนำเข้าภาชนะเมลามีน ยื่นขออนุญาตกับ สมอ. แล้ว 22 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตในประเทศ 10 ราย และผู้นำเข้า 12 รายและทุกรายจะต้องทำหรือนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานเท่านั้น โดยหลังจากวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป สมอ. จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในระบบ NationalSingle Window หรือ NSW และในท้องตลาด รวมถึงการจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ด้วย หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที” นายวันชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง