รีเซต

ไทยร่วมประชุมฯ ในโป๋โจว หวังกระชับความร่วมมือ 'แพทย์แผนจีน'

ไทยร่วมประชุมฯ ในโป๋โจว หวังกระชับความร่วมมือ 'แพทย์แผนจีน'
Xinhua
10 กันยายน 2566 ( 17:03 )
41
ไทยร่วมประชุมฯ ในโป๋โจว หวังกระชับความร่วมมือ 'แพทย์แผนจีน'

10 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (8 ก.ย.) เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน ได้จัดการประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน (โป๋โจว) แห่งประเทศจีน-ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งมีคณะผู้แทนจากสมาชิกความตกลงฯ อาทิ ไทย มาเลเซีย และลาว เข้าร่วมหารือโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีน

การประชุมนี้ร่วมจัดโดยสภาธุรกิจจีน-อาเซียน คณะกรรมการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมประจำความตกลงฯ และรัฐบาลประชาชนเมืองโป๋โจว มุ่งเน้นหารือการนำเข้าและส่งออกยาแพทย์แผนจีนระหว่างจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกความตกลงฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน ซึ่งฝ่ายไทยแสดงความหวังกระชับความร่วมมือเหล่านี้กับจีนเพิ่มเติม

ประภาพร ศรีเหรา อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน กล่าวว่าจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติคล้ายคลึงกัน ทรัพยากรทางชีวภาพที่มีสรรพคุณทางยาอุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรการแพทย์และตลาดผู้บริโภคเกื้อหนุนกัน ซึ่งเอื้อต่อการร่วมวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนโบราณอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นอู๋เสริมว่าการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนั้นคล้ายคลึงกันหลายประการ อยู่ร่วมกัน และมีอิทธิพลต่อกันมานานหลายศตวรรษ ทั้งยังได้รับความนิยมอย่างมากในไทย

หลินตันเฉียน นายกสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย เผยว่าการแพทย์แผนจีนหยั่งรากลึกในไทยมาเนิ่นนานแล้ว โดยรัฐบาลไทยมุ่งสร้างไทยเป็นศูนย์กลาง "ท่องเที่ยว+ดูแลสุขภาพ" ระดับโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่การแพทย์แผนจีนจะได้แสดงศักยภาพและขยายอิทธิพลสู่ระดับสากลยิ่งขึ้น

สวี่หนิงหนิง ประธานบริหารสภาฯ และประธานคณะกรรมการความร่วมมือฯ กล่าวว่าการแพทย์แผนจีนเป็นส่วนสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหมโบราณ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก รวมถึงเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างจีน-อาเซียน

[caption id="attachment_383609" align="alignnone" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ผลิตภัณฑ์ของผู้จัดแสดงจากต่างประเทศ ณ การประชุมความร่วมมืออุตสาหกรรมการแพทย์แผนจีน (โป๋โจว) แห่งประเทศจีน-ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในเมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน วันที่ 9 ก.ย. 2023)[/caption]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง