รีเซต

กพส. ช่วยระบายผลผลิตปลาแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลิตฯ ที่ได้รับผลกระทบ COVID 19

กพส. ช่วยระบายผลผลิตปลาแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลิตฯ ที่ได้รับผลกระทบ COVID 19
77ข่าวเด็ด
8 พฤษภาคม 2563 ( 06:08 )
130
กพส. ช่วยระบายผลผลิตปลาแปรรูปจากเกษตรกรผู้ผลิตฯ ที่ได้รับผลกระทบ COVID 19

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่มอบหมายให้  นายอนวัช  ไชยสง นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ นายศศิศ จิตรแจ้ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายพิสิทธิ์ เอ่งฉ้วน นักวิชาการมาตรฐานสินค้า และนางเกศินี วังบุญคง นักวิชาการสหกรณ์ เข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ผลิตปลาแปรรูปเขตอำเภอเหนือคลอง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยได้นำผลผลิตปลาแปรรูป (ปลาสีเสียด,ปลาหางแข็ง) มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ให้ส่วนราชการในจังหวัดกระบี่ โดยได้กระจายผลผลิตจำนวน 100 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 9,000 บาท

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง