รีเซต

กลุ่มตกหล่น ม.39 ม.40 “ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

กลุ่มตกหล่น ม.39 ม.40 “ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่
TrueID
7 กันยายน 2564 ( 11:50 )
510
กลุ่มตกหล่น ม.39 ม.40 “ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา” ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

 

ตามที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สํานักงานประกันคม (สปส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 29 จังหวัดได้แก่

 

กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี

กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี

ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

 

ตามกําหนดไทมไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด พบว่า ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ตามเงื่อนไข ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่าตนเอง มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 29 จังหวัด แต่เข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสํานักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา โดยขณะนี้สํานักงานประกันสังคมได้เปิดให้โอกาส ให้ “กลุ่มผู้ประกันตนที่ตกหล่น” สามารถยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ผู้ประกันตน ทั้ง 2 มาตรานี้เป็นกลุ่มแรงงาน ที่ไม่มีนายจ้าง ผลการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา สํานักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้วจํานวน 5,848,254 คน โอนสําเร็จจํานวน 5,595,813 คน คิดเป็นเงินจํานวน 27,979,065,000 บาท และพบว่าโอนไม่สําเร็จจํานวน 252,441 คน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

 

หากเช็คแล้วว่าเงินยังไม่เข้าบัญชี ให้รีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ท่านที่ไม่ได้รับเงินโอนเนื่องจาก สาเหตุอื่น ๆ เช่น บัญชีปิด หรือยังไม่เปิดบัญชี ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคาร

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล กระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยกลุ่มพี่น้องแรงงานที่ได้รับความลําบากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้กําชับ ให้ตนเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแก่ผู้ประกันตน ซึ่งตนได้

 

มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูล เพื่อโอนเงิน ช่วยเหลือกลุ่มที่มีสิทธิแต่ยังตกหล่นอยู่ ให้ยื่นแบบทบทวนสิทธิ สําหรับขั้นตอนผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลด เอกสารแบบคําขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลข บัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบเสร็จ สลิปชําระเงิน สมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้

 

นําแบบที่กรอก ครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสํานักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสําคัญ) ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมในช่วง สถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 “กลุ่มตกหล่นในพื้นที่ 29 จังหวัด “ทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยาดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกเอกสารส่งกลับประกันสังคม ได้แล้ววันนี้ - 31 ต.ค.64

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง