รีเซต

เช็คเงิน ม.40 เข้าบัญชีงวดแรกวันสุดท้าย! โอนเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 พื้นที่ไหนรับเงิน ม.40 ก่อน

เช็คเงิน ม.40 เข้าบัญชีงวดแรกวันสุดท้าย! โอนเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 พื้นที่ไหนรับเงิน ม.40 ก่อน
Ingonn
11 สิงหาคม 2565 ( 08:18 )
9.2K
2
เช็คเงิน ม.40 เข้าบัญชีงวดแรกวันสุดท้าย! โอนเงินคืนประกันสังคมมาตรา 40 พื้นที่ไหนรับเงิน ม.40 ก่อน

เช็คเงิน ม.40 คืนเงินประกันสังคมมาตรา 40 โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ 2 งวด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โอนเงิน ม.40 คืนผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค. 64 - ม.ค. 65 และเดือน ก.พ. - ก.ค. 65 รับเงินประกันสังคมมาตรา 40 คืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน สามารถขอรับเงิน ม.40 เป็นเงินสดได้ ผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 8- 11 ส.ค. สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565 

 

เช็คเงินประกันสังคม ม.40

เช็คเงิน ม.40 ลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 โดย

  • ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

 

เงิน ม.40 เข้าวันไหน

การจ่ายเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน ระหว่างเดือน สิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน (ตามที่ภาครัฐลดให้) ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน โดยสำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้ตามนี้

  • ผูกบัญชีก่อน 1 ส.ค. 65 ได้รับเงินระหว่างวันที่ 8 - 11 ส.ค. 65 
  • ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 65 ได้รับเงินระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 65

โดยจะทำการโอนตามลำดับรหัสพื้นที่ เริ่มจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสุดท้ายในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้รีบดำเนินการผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 65 ซึ่งจะได้รับการโอนคืนช่วงวันที่ 14 - 16 ก.ย. 65

 

ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ขอรับเงิน ม.40 เป็นเงินสดได้

กรณีท่านที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือ ต้องการรับเงินสด ม.40 สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานประกันสังคม และรอแจ้งนัดหมายให้ไปรับเงินสดในครั้งต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 

 

ผู้ประกันตน ม. 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th(คลิกดาวน์โหลดที่นี่ สปส.1-40/7) https://www.sso.go.th/.../76a91434d3408f1620a9fe0d1e1b09a... หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ)

 

 

 

เงิน ม.40 ไม่เข้าทำอย่างไร

หากผู้ประกันตนไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน (พร้อมเพย์)ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับคืนเงินสมทบ (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ sso.go.th หรือ ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
  2. จัดส่งเอกสารการขอรับคืนเงินสมทบได้ทางไปรษณีย์ หรือ
  3. ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 

 

ผู้ประกันตนต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน) สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้กับทางสำนักงานประกันสังคม

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้เร่งดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประชาชน ก่อนการโอนเงินคืนไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

 

ทั้งนี้ การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ สืบเนื่องจากมติ ครม.เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนตาม ม.40 (แรงงานนอกระบบ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

ข้อมูล สำนักงานประกันสังคม

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม