รีเซต

กลุ่มธนาคารจีนเพิ่มแรงหนุน 'สินเชื่อ' ช่วยธุรกิจในพื้นที่ประสบภัย

กลุ่มธนาคารจีนเพิ่มแรงหนุน 'สินเชื่อ' ช่วยธุรกิจในพื้นที่ประสบภัย
Xinhua
12 สิงหาคม 2566 ( 16:40 )
16
กลุ่มธนาคารจีนเพิ่มแรงหนุน 'สินเชื่อ' ช่วยธุรกิจในพื้นที่ประสบภัย

ปักกิ่ง, 12 ส.ค. (ซินหัว) -- กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของรัฐบาลจีนได้เสริมสร้างการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่หน่วยงานธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

รายงานระบุว่าธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมและการพาณิชย์ของจีนได้เพิ่มความพยายามสนับสนุนธุรกิจกลุ่มสำคัญ อาทิ บริษัทขนาดย่อมและรายย่อย ผู้ประกอบการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช ธุรกิจส่วนตัว และธุรกิจครัวเรือนในชนบท

ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีนจะให้ความสำคัญกับการรองรับความต้องการสินเชื่อ เพื่อการผลิตทางการเกษตรที่มีเสถียรภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการอนุรักษ์น้ำในพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

นอกจากนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของรัฐบาลจีนจะเพิ่มการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงินแก่การขนส่ง กิจการท้องถิ่น และอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังเผชิญภัยพิบัติ พร้อมกับจะรับรองกระแสเงินสดและการจัดสรรกองทุนบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน ตลอดจนเพิ่มการสนับสนุนด้านสภาพคล่องแก่ธนาคารในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง