รีเซต

"เฉลิมชัย" สั่งด่วนกรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเร่งช่วยเหลือชาวนราธิวาส

"เฉลิมชัย" สั่งด่วนกรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเร่งช่วยเหลือชาวนราธิวาส
มติชน
28 กุมภาพันธ์ 2565 ( 18:20 )
54
"เฉลิมชัย" สั่งด่วนกรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเร่งช่วยเหลือชาวนราธิวาส

ข่าววันนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง กรมชลประทาน ได้เร่งเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณท่อระบายน้ำแห่งที่3 บ้านยะกัง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และติดตั้งเคลื่อนสูบน้ำ ระบบไฮดรอโฟลร์ ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำโคกสะตอ หมู่ 7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอโฟลร์ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ณ ประตูระบายน้ำปิเหล็ง 1 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ระดมติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ รถแบ๊กโฮ เพิ่มเติม ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด


 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง